Daniel Voshart

Artificiell intelligens återskapar Roms kejsare

Man debatterar ofta hur de romerska kejsarna egentligen såg ut. Ett nytt projekt baserat på maskininlärning och ett neuralt nätverk lägger fram fotorealistiska förslag.

Fantasifull historietolkning, Hollywoodfilmer och historisk propaganda har format hur Romarrikets kejsare uppfattas.

Samtidens porträtt framställde de före detta härskarna i ett mer eller mindre positivt ljus beroende på de rådande politiska vindarna, och eventuellt ditmålad hud-, hår- och ögonfärg har sedan länge försvunnit från de överlevande marmorstatyerna.

Nu har ett ambitiöst projekt emellertid återskapat kejsarna från det första romerska kejsardömet, Principatet, med maskininlärning, Photoshop och grundlig research, för att få de gamla härskarna att framstå så naturtrogna och fotorealistiska som möjligt.

Bakom projektet står kanadensiske Daniel Voshart, specialist på virtuell verklighet och filmskapare, som tidigare har använt en liknande teknik på målningar av egyptiska mumier.

Maskininlärning väcker kejsare till liv

Porträtten bygger på en genomgång av samtliga 54 kejsare i Principatet, från det att Augustus tog makten 31 f.Kr. till Diocletianus 284 e.Kr. grundade det andra romerska kejsardömet, Dominatet.

De datorskapade porträtten har justerats utifrån både skriftliga källor och fysiska lämningar som statuer, bystar och mynt.

© Daniel Voshart

Daniel Voshart har samlat mer än 700 bilder av byster, statyer, mynt och målningar av kejsarna, lappat ihop eventuella skador och lagt till cirka 100 bilder av ansiktsdrag som motsvarar skriftliga källors beskrivningar av kejsarna, i Photoshop.

Utvalda bilder överförde han till webbtjänsten Artbreeder, som skapar en ny bild av all inmatad data.

Artbreeder är programvara för maskininlärning, och mer specifikt ett GAN – generative adversarial network.

Ett GAN består av två nätverk som spelar ett spel mot varandra. Det ena nätverket – en generator – har tränats att skapa en bild utifrån vilken input som helst, medan det andra nätverket – en diskriminator – har tränats att avgöra om bilden är äkta eller falsk.

Genom att exempelvis ladda upp en bild av en byst kan generatorn bilda en mer fotorealistisk version. Om diskriminatorn bedömer att bilden är datorgenererad måste generatorn göra ett nytt försök.

På så sätt blir båda nätverken kontinuerligt bättre på sina uppgifter.

Var kejsarna blonda, bleka eller olivbruna?

I nyare historia har kejsarnas utseende blivit ett slagfält, bland annat eftersom propagandister i Nazityskland hävdade att romarna kom från norr.

Augustus och Caligula var från Italien, medan Septimius Severus kom från Libyen.

© Daniel Voshart

I de nya porträtten har Daniel Voshart så möjligaste mån fastslagit hud-, hår- och ögonfärg utifrån beskrivningar i historiska källor. Hos andra har han emellertid kommit fram till hudfärg med mera utifrån vad som är mest sannolikt baserat på kejsarnas födelseplats.

Alla porträtt och deras källmaterial finns att beskåda på Daniel Vosharts webbplats.