Är chattroboten smart eller dum? Artificiell (o)intelligens

ChatGPT kan skriva artiklar och dikter och har alltid svar på tal. Men den är inte så noga med sanningen. Vi förklarar hur chattrobotens intelligens skiljer sig från vår – och så får du experternas svar på om den kan överträffa människan.

Artificiell intelligens
© Shutterstock

På det amerikanska teknikmediet CNET dök det 2022 plötsligt upp en flertal artiklar med skribentnamnet "CNET Money Staff". Artiklarna hade skrivits med ett lite tråkigt språk och var fulla av klichéer, men förutom det skilde de sig inte särskilt mycket från de övriga artiklarna.

Efter ett tag började läsare och andra medier hitta felaktigheter som tydde på att skribenten saknade ens de mest grundläggande kunskaperna om ekonomi. I en artikel om räntor hävdade "CNET Money Staff" bland annat att tre procents ränta på 10 000 dollar ger en ränteintäkt på 10 300 dollar om året. Rätt svar är 300 dollar.

Till sist fick CNET:s ledning bekänna: Artiklarna hade inte skrivits av en människa, utan av artificiell intelligens.

Chattroboten ChatGPT, som lanserades av det amerikanska teknikföretaget OpenAI i november 2022, har överraskat hela världen med sin förmåga att formulera sig flytande om allting och på alla språk. Och det är bara en av ett flertal nyutvecklade artificiella intelligenser, som exempelvis skapar fotorealistiska bilder och komponerar musik.

Många förväntar sig att tekniken kommer att revolutionera arbetsmarknaden på både gott ont, och en del är rädda att kommande generationer av artificiella intelligens kommer att gå om människan och ta makten över oss.

ChatGPT på telefon

ChatGPT finns tillgängligt för alla och väntas revolutionera arbetsmarknaden med sin förmåga att skriva välformulerade texter och svara på nästan alla frågor.

© Shutterstock

Men trots att chattrobotens algoritmer är direkt inspirerade av den mänskliga hjärnan, visar exemplet med CNET:s robotförfattare att den bokstavligen inte vet vad den pratar om.

Så hur intelligent är artificiell intelligens och kommer den någonsin att kunna utmana människor? Experterna är inte eniga – och chattroboten har också ett ord med i debatten.

Imiterar hjärnans nätverk

Artificiell intelligens är inget nytt fenomen och du använder den förmodligen varje dag. När du exempelvis tar telefonen till hjälp för att hitta rätt eller använder strömningstjänsternas förslag för att hitta en ny serie så använder du artificiell intelligens.

175 miljarder enheter eller knutpunkter tar emot och skickar ut data i ChatGPT:s neurala nätverk.

De första varianterna av artificiell intelligens utvecklades redan på 1950-talet, när datorprogrammet Logic Theorist kunde dra slutledningar via matematiska bevis.

Inspirationen kom från ny forskning som hade avslöjat hur hjärnan fungerade.

I hjärnan tar en nervcell emot signaler från flera andra nervceller och styrkan hos de inkommande nervsignalerna – det vill säga antalet nervceller som signalerar till hjärnan – avgör om nervcellen själv ska avge någon nervsignal till andra nervceller.

I artificiell intelligens fungerar de neurala nätverken i princip på samma sätt, men i stället för ett nätverk av nervceller är det ett antal lager av så kallade enheter eller knutpunkter som tar emot data från föregående lager och skickar vidare justerade data till enheterna i nästa lager.

Från det sista lagret samlas alla utdata till en enhet som ger ett svar.

Robot som tänker

Neurala nätverk är uppbyggda som lager av enheter som tar emot indata och skickar vidare justerade utdata.

© Shutterstock

Ett enkelt neuralt nätverk kan exempelvis hjälpa en läkare att välja rätt typ av läkemedel utifrån indata om patientens kön, ålder, blodtryck, kolesterolvärde med mera.

Innan nätverket kan användas på kliniken tränar läkaren det med indata från tidigare patienter. Den artificiella intelligensen ska sedan föreslå ett slags läkemedel för varje patient och informeras varje gång om det var samma läkemedel som läkaren skulle ha valt.

Efter varje gissning justerar det neurala nätverket styrkan på de in- och utdata som enheterna i det neurala nätverket tar emot och skickar för att försöka hitta rätt svar. När nätverket väl har tränat på tillräckligt många patienter, bemästrar det så småningom uppgiften så bra att det kan börja hjälpa läkaren att ordinera läkemedel till nya patienter.

"Artificiell intelligens skapades av människor, så vi måste ta ansvar för hur den utvecklas och används." ChatGPT, chattrobot

Men förutom de ursprungliga inmatningarna i form av patientdata och den slutliga utmatningen i form av ett föreslaget läkemedel, har styrkan hos de indata och utdata som skickas mellan enheterna i det neurala nätverket ingen relation till vare sig patienten eller läkarvetenskapen.

Det är i princip bara rattar och informationsflöden som ställs in på ett sätt så att den artificiella intelligensen till slut föreslår samma läkemedel som läkaren skulle ha gjort.

Därför kan man hävda att artificiell intelligens i grund och botten är dum.

ChatGPT är skicklig på att spela smart

Chattroboten har klarat ett test som normalt bara människor kan lyckas med och den har tagit universitetsexamina. Men dess svaghet är den inte i själva verket inte vet någonting.

artificiell intelligens smart eller dum
© Shutterstock

Smart: Kan leva sig in i andras tankar

I ett försök var ChatGPT lika bra som en nioåring på att förutsäga att en person kommer att bli besviken om exempelvis en chokladask visade sig vara tom. Det tyder på en högt utvecklad förmåga att förstå vad som sker i huvudet på andra människor.

Artificiell intelligens tar examen
© Shutterstock

Smart: Har tagit examina i både juridik och företagsekonomi

Forskare har utsatt ChatGPT för samma flervalstester som studenter vid amerikanska universitet får under examen. Även om chattroboten ibland har svarat helt uppåt väggarna, blev den godkänd juridik och till och med väl godkänd i företagsekonomi.

Artificiell intelligens kan inte skilja på sanning och lögn
© Shutterstock

Dum: Kan inte skilja sanning från lögn

ChatGPT bygger inte på faktisk kunskap, utan gissar nästa ord i svaret som en avancerad version av mobiltelefonens automatiska kompletteringsfunktion. Till skillnad från människor har den ingen uppfattning om vad den inte vet och begår därför allvarliga misstag.

Artificiell intelligens söker inte svar på användarens frågor genom att analysera tillgängliga data, göra logiska slutledningar och dra slutsatser.

All tillgänglig information matas bara igenom algoritmerna och ut kommer ett svar som av i princip oförklarliga skäl ofta blir korrekt om nätverket är tränat på en tillräckligt stor mängd data.

Chattrobot talar utan att förstå

Företaget OpenAI, som ligger bakom chattroboten ChatGPT, grundades av bland andra Elon Musk, med en miljardinvestering från Microsoft och har som självdefinierat mål att artificiell intelligens ska gynna hela mänskligheten.

Chattroboten är en så kallad språkmodell, som är skicklig på att förstå hur meningar och samtal är uppbyggda och är därför en mästare på samtalskonsten utan att veta vad den talar om.

Eiffeltornet

Chattroboten kan berätta att Eiffeltornet ligger i Paris, trots att den inte har några som helst kunskaper om geografi.

© Shutterstock

Chattrobotens neurala nätverk tränas genom att läsa miljontals texter från alla kategorier och kontinuerligt försöka förutsäga nästa ord i en mening. Förutsägelserna baseras inte på meningarnas innebörd, utan på vilka ord som statistiskt sett ofta ligger nära varandra eller används i samma sammanhang.

Utan att veta något som helst om geografi kan ChatGPT därför svara på exempelvis vad Frankrikes huvudstad heter.

Detta kräver naturligtvis att språkmodellen under sin träningsfas har stött på orden Frankrike, huvudstad och Paris, men när den svarar på frågan är det bara språkkunskaper som kopplar orden till rätt svar.

ChatGPT använder språket för att hitta svaret

Den artificiella intelligensen i ChatGPT vet inte vad den svarar på och förstår inte svaret. Den söker efter mönster i frågans formulering och hittar ett svar där orden matchar mönstret.

© Shutterstock

1. Inlärningsfasen: Systematiserar användningen av orden

ChatGPT har matats med miljontals texter och har omvandlat alla ord till ett nummerschema. Ord som ofta används i samma sammanhang eller ofta ligger nära varandra tilldelas samma nummer på vissa ställen i taltabellen.

© Shutterstock

2. Indata: Översätter frågan till nummerscheman

När det ställs en fråga omvandlar chattroboten varje ord till det nummerschema som ordet tilldelades i inlärningsfasen. Två av orden – Frankrike och huvudstad – delar en femma på samma plats i tabellen eftersom de ofta används tillsammans.

© Shutterstock

3. Bearbetning: Hittar matchande ord i databasen

ChatGPT söker i sin databas efter ord med siffermönstren som matchar mönstret i frågan. Den hittar Paris, som har en femma på samma plats som Frankrike och huvudstaden, samt Eiffeltornet, som har en åtta tillsammans med Paris.

© Shutterstock

4. Utdata: Mönster i nummerschemana ger svaret

Chattroboten vet nu att Paris har en koppling till Frankrike och huvudstaden, och att Paris också är kopplat till Eiffeltornet. Med sin kunskap om meningsuppbyggnad kan den nu sätta ihop orden och svara välformulerat på frågan.

Denna funktion är inte unik för ChatGPT. Många andra språkmodeller använder samma metoder, men ChatGPT bygger på en mycket större databas över hur och i vilka sammanhang de olika orden vanligtvis används.

Dessutom har den ett extremt stort antal enheter i sitt neurala nätverk – 175 miljarder – som den kan justera och finjustera för att ställa in på precis rätt svar.

Den statistiska språkförståelsen gör det inte bara möjligt för ChatGPT att ha givande samtal eller extrahera de viktigaste punkterna ur en text på några sekunder. Chattroboten kan också använda sina logiska språkliga förmågor för att skriva koder till datorprogram eller genomföra marknadsanalyser.

Maskinerna tar makten

I april 2023 släpptes låten "Heart on My Sleeve" med superstjärnorna Drake och The Weeknd och fick miljontals visningar på streamingtjänsterna YouTube och TikTok. Det enda problemet var att de båda musikerna aldrig hade spelat låten – deras röster hade skapats med hjälp av artificiell intelligens.

Stjärnornas skivbolag såg genast till att låten avlägsnades från internet, men den hade lyckats visa vilken framtid som kan vänta musikbranschen – och flera andra branscher.

Den artificiella intelligensen DALL-E som, likt ChatGPT, utvecklades av OpenAI, och Midjourney kan exempelvis skapa bilder av vad som helst utifrån från några få ord, medan bokförlagen svämmar över med manuskript skrivna med mer eller mindre hjälp från chattrobotar.

Många kan därför sannolikt se fram emot att artificiell intelligens blir ett användbart verktyg på jobbet – eller frukta att datorer helt ska ta över deras arbete.

Under alla förväntningar på den nya tekniken lurar dock en mer grundläggande rädsla för att artificiell intelligens i framtiden kan överträffa mänsklig intelligens och kanske till och med utveckla ett medvetande.

Detta kan till slut leda till att maskinerna börjar agera utifrån sina egna intressen och tar ifrån oss människor makten – ett scenario som är bekant från science fiction-filmer som The Terminator.

Därför signerade mer än 1 000 forskare och teknikentreprenörer i mars ett öppet brev i vilket de uppmanar lagstiftare att omedelbart pausa utvecklingen av kraftfull ny artificiell intelligens.

Undertecknarna – inklusive Elon Musk, som själv var med och utvecklade ChatGPT – hoppas att pausen ska ge oss tid att bestämma vad vi vill använda den nya tekniken till och hur den kan regleras så att vi inte tappar kontrollen.

Terminator

Forskare fruktar att intelligenta maskiner kommer att utveckla en egen vilja och ta makten från människor. Scenariot är en populär handling i science fiction-filmer som The Terminator.

© Shutterstock

Enligt andra experter kommer artificiell intelligens aldrig att kunna ha ett medvetande för att de tror att det kräver en förmåga att ha känslor, vilka inte kan uppnås genom intelligens. Utan medvetande kommer maskiner inte att utveckla en egen vilja och kommer därför – enligt dessa forskare – aldrig att ta makten ifrån oss, hur intelligenta de än blir.

När forskarna inte kommer överens kan du ju fråga ChatGPT om den och andra artificiella intelligenser en dag kommer att överträffa mänsklig intelligens. Och då får du ett ganska förnuftigt, men lite tråkigt och intetsägande svar:

"Det är viktigt att komma ihåg att artificiell intelligens skapas av människor och kontrolleras av människor, så det är upp till oss att ta ansvar för vår utveckling och användning av artificiell intelligens, så att den kan bidra till att lösa globala utmaningar på ett ansvarsfullt och etiskt sätt."