AI kan förutse brott en vecka fram i tiden med 90 procents säkerhet

Amerikanska forskare har utvecklat ett artificiellt intelligent system, som med historiska data kan förutsäga ny brottslighet en vecka i förväg.

Det låter som hämtat ur science fiction-filmen "Minority Report", att amerikanska forskare har byggt en artificiell intelligens som kan förutsäga brott som kommer att begås först i nästa vecka.

Inte desto mindre har deras AI-system visat sig ha rätt nio gånger av tio angående framtida brott med en precision innanför drygt 300 meter.

Det nya systemen utvecklade av data- och samhällsforskare från Chicagos Universitet ger hopp om att vi snart har ett sätt att förebygga kriminalitet med andra metoder än dem man använder i dag.

Det förflutna skvallrar om framtiden

Systemet verkar nästan använda ren magi, men som med alla annan framtidsforskning bygger AI:s kristallkula på händelser i det förflutna.

Algoritmerna i det självlärande AI-systemet har fodrats med offentligt tillgängliga data om brott som har begåtts i utvalda bostadsområden, med olika sociala lager i Chicago mellan 2014 och 2016.

Systemet har sedan dess testats i sju andra amerikanska städer som bland andra Austin och Los Angeles med samma resultat.

Forskarna har fokuserat datainsamlingen på allvarliga brott som anmäls. Det beror på att tilliten till ordningsmakten i fattigare områden vanligtvis är mycket liten, och mindre brott anmäls därför sällan.

De undersökta brotten är uppdelade i två kategorier, som inbegriper berikande brott som rån och inbrott samt våldsbrott som överfall och mord. Forskarna har också uppdaterat sina AI-system med tidpunkter och platser för brotten.

De socialt olika stadsområdena är indelade i block stora som sju fotbollsplaner. Därmed uppnår AI:ns mönsterigenkänning detaljerad kännedom om de enskilda blockens brottsliga dynamik.

Det leder i slutändan till den anmärkningsvärda höga precisionen i förutsägelserna om var och när det igen sker något kriminellt. Systemet kan dock inte ange exakt klockslag för brotten som i nämnda "Minority Report".

Avslöjar skeva polisinsatser

Forskarna har jämfört anmälningarna med polisens efterforskning i fallen, vilket avslöjar ett större antal uppklarade brott i mer välbeställda områden jämfört med fattigare kvarter.

Det innebär att fattiga områden förlorar resurser för att klara upp brott när polisinsatsen är riktad mot den brottslighet som begås i rikare områden. Den upptäckten är enligt Chicago-forskarna ny och strider mot årtiondens försök att förutspå och förebygga kriminalitet i länder som USA, Kina och England.

Tidigare har insatsen huvudsakligen varit fokuserad på så kallade kriminella hetfläckar och teorier om att brott spreds från ett epicenter vidare till närliggande områden, vilket bara grundas på fördomar.

De här modellerna har inte tagit med det komplexa sambandet mellan genomförda brott, stadsområdenas sociala aspekter och polisens insats i räkningen.

Som forskarnas ser det är flera utstationerade poliser i tungt kriminella områden därför inte nödvändigtvis lösningen för att förhindra framtida brott.

Ökad polisnärvaro utan att egentligen lösa några brott i exempelvis fattiga områden kan tvärtom öka misstron till ordningsmakten.

Forskargruppen påpekar däremot att deras artificiellt intelligenta system bör användas av politiker, polisen och andra myndigheter som ett verktyg av flera arbetsredskap för att bekämpa brottslighet.