Kan tekniken rädda vårt klimat?

Dagens klimatproblem har ingen simpel lösning. Men med framgångarna som sker inom tekniken finns möjlighet att skapa hjälpmedel som kan bistå oss på vägen till ett mer hållbart levnadssätt. Bland annat har frivilliga inom industri och akademi skapat ”Climate Change AI” – en grupp som med hjälp av artificiell intelligens vill skapa sätt att hjälpa till i klimatfrågan.

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens, AI, är ett begrepp för datorprogram som själva kan lära sig och anpassa sig till nya situationer. Exempel på detta är program som känner igen mönster i stora databaser - som till exempel bilder eller ljud. De kan sedan göra egna tolkningar och förslag på hur man ska agera i olika situationer.

Idag återfinns AI på såväl sociala medier som på spelplattformar, och det har blivit alltmer vanligt att exempelvis svenska casinon med swish uttag använder sig av tekniken för att ge sina spelare bättre upplevelser. Förutom att spelutbudet anpassas kan casinon även, med hjälp av chattbottar, finnas tillgängliga om hjälp behövs.

Hur fungerar AI inom klimatforskning?

Att använda AI är inget nytt fenomen. I början handlade det främst om att analysera stora databaser med klimatdata samt att ta fram meteorologiska data och prognoser. Idag har utvecklingen inom artificiell intelligens visat att tekniken har en stor potential att lösa olika typer av problem. Förutom att simulera klimatförlopp kan den även påvisa resultaten från experiment med olika åtgärder.

Även om den artificiella intelligensen inte kommer lösa klimatfrågan helt på egen hand kan den hjälpa till att analysera stora mängder data snabbare än oss människor, och på så vis hitta mönster som annars hade varit svåra att upptäcka. Därav kan forskare enklare och effektivare ta fram lösningar och strategier för hur vi ska kunna bekämpa de hotande klimatförändringarna.

Ett steg i den riktningen är att AI på senare tid börjat användas för att hitta nya energikällor, som till exempel vindkraftverk eller solceller. Det finns även forskning inom hur AI kan minska trafiken i städer och därmed koldioxidutsläppen. Men teknologin är inte begränsad till enbart hållbar energi och koldioxidutsläpp.

Kan AI rädda vårt klimat?

Förutom att kunna se hur vi påverkar klimatet kan AI också förbättra energieffektiviteten i olika processer. Detta är viktigt då en stor del av den globala energianvändningen går till industriella processer. Om artificiell intelligens kan optimera energieffektiviteten i dessa processer kan det leda till stora besparingar – både på energi och kostnader. Detsamma gäller även inom jordbruket och byggnationer av fastigheter, där AI kan reglera utsläpp men också påvisa såväl bra som mindre bra mönster inom de olika segmenten.

Det är svårt att säga hur mycket artificiell intelligens kan hjälpa oss i kampen mot klimatförändringarna, men det finns ett antal forskningsområden som ser lovande ut. Med framgångar inom dessa områden finns goda möjligheter att tekniken kan bidra till en mer hållbar framtid.

På lång sikt är förhoppningen att AI ska kunna bidra till en minskning av den globala uppvärmningen och till att nå målen satta till år 2100. Detta är ambitiöst, men inte omöjligt. Genom att fortsätta utveckla tekniken och dess användningsområden kan vi komma en bra bit på vägen mot ett bättre klimat. Kort sagt, artificiell intelligens är inte lösningen – men det är ett verktyg som kan hjälpa oss att nå den.