Shutterstock
asteroid 2

Kan kärnvapen skydda oss mot asteroider?

Jag har hört att Nasa överväger att stoppa asteroider på väg mot jorden med kärnvapen. Är det verkligen en möjlig lösning?

En atombomb har – åtminstone i teorin – potentialen att toppa en asteroid. Metoden kommer dock troligen bara att bli aktuell som den sista nödlösningen. Det framgår av ett detaljerat arbete utfört av amerikanska forskare 2021.

Gruppen under ledning av astrofysikern Patrick King vid Johns Hopkins University understryker att den bästa lösningen är att upptäcka den hotande asteroiden när den fortfarande är flera år från att kollidera med jorden.

Det ger chansen att ge den en liten knuff, exempelvis med DART-systemet utvecklat av Nasa, som testades för första gången i september 2022. Knuffen ändrar asteroidens kurs minimalt, men eftersom det sker i god tid är det tillräckligt för att avvärja kollisionen.

Mindre asteroider kan dock komma mycket nära jorden, innan de upptäcks och det är där kärnvapen kommer in i bilden.

Patrick King och hans kolleger genomförde ett brett spektrum av simuleringar i datorn, där en 100 meter bred asteroid bombades när den var mellan sex månader och en vecka från jorden.

Kärnvapnet i simuleringen var på ett megaton eller cirka 65 gånger kraftfullare än bomben över Hiroshima, och det räckte för att splittra asteroiden i tusen bitar.

Kärnvapen kan bli jordens räddning

Amerikanska och ryska forskare har räknat ut att en atombomb kan oskadliggöra en hotande asteroid.

bomb nära jorden
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Bomben är sista utvägen

Om en asteroid befinner sig nära jorden kan sprängning vara den bästa lösningen. Även kraftfulla kärnvapen väger mindre än ett ton, vilket raketer kan lyfta.

astroid krossas
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Asteroiden krossas totalt

Bomben måste kunna slå asteroiden i småbitar. Beräkningar visar att en sprängkraft på ett megaton är tillräckligt för att pulvrisera en 100 meter bred asteroid.

astroid sprängs
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Bara några småstenar träffar oss

Ju tidigare vi spränger asteroiden, desto bättre. Sker det när den är två månader bort, kommer bara 0,1 procent av asteroidens massa att träffa jorden.

År 2018 undersökte ryska forskare möjligheten att bomba en större asteroid på 200 meter. Analyserna visade då att en sprängkraft på tre megaton räcker – och att effektiviteten ökar genom att träffa nära asteroidens centrum, exempelvis i en djup, naturlig krater.

Konkreta försök med kärnvapen mot asteroider är problematiska, eftersom internationella fördrag förbjuder placering eller sprängning av kärnvapen i rymden. Men om jordklotet en vacker dag hotas på allvar går nog de flesta med på att göra ett undantag.