Jakarta sjunker ned i havet: Indonesien får en ny huvudstad

Eftersom megastaden Jakarta är nära att drunkna också har den h därför har den indonesiska regeringen fattat ett drastiskt beslut: Huvudstaden flyttar till Borneo, där en grön miljonstad ska skjuta upp mitt i regnskogen.

Nusantara mitt i djungeln paa Borneo
© Urban+

Fyra meter – så mycket har Jakarta sjunkit sedan 1970-talet och det fortsätter att gå utför med den indonesiska huvudstaden.

Träskmarken under metropolen är på väg att förlora sin bärförmåga och för varje år sjunker megastaden 20 centimeter.

Just nu ligger 40 procent av Jakarta under havsnivån och beräkningar visar att 95 procent av stadens kustområden riskerar att ligga under havets yta år 2050.

Orsaken är att allt fler invånare pumpar upp grundvatten ur den mjuka sandjorden, så att den faller ihop. I dag är staden med drygt 31 miljoner invånare därför innehavare av det tveksamma rekordet som världens snabbast sjunkande stad.

Dessutom får klimatförändringarna Javasjön att stiga upp till en halv centimeter om året och staden drabbas allt oftare av våldsamma oväder med kraftiga skyfall. Resultatet blir att Jakarta drabbas av tre översvämningar om året i genomsnitt, vilket leder till att människor drunknar och hela grannskap står under vatten som går ända upp till andra våningen.

Enligt klimatmodeller erbjuder framtiden ännu fler av den sortens katastrofer. Men Indonesiens regering står redo med en sensationell .

Översvämning i Jakarta 2017

Jakarta drabbas av i genomsnitt tre våldsamma översvämningar om året. Bilden är tagen i november 2017, då invånarna gick i vatten upp till midjan.

© Shutterstock

I ett av historiens största flyttprojekt ska det sydostasiatiska öriket nu möblera om helt och en splitter ny huvudstad ska skjuta upp på Borneo.

Storstad skjuter upp i djungeln

Jakarta ligger på Java, som är världens tätast befolkade ö och hem för cirka 60 procent av Indonesiens 274 miljoner invånare. Megastaden är en sjudande kittel av trafikkaos, smog, buller, slum och överbefolkning och har på senare år vuxit okontrollerat.

Jakartas allvarligaste problem är den konstanta jakten på rinnande vatten – som leder till rovdriften på grundvatten.

Cirka 65 procent av invånarna blir tvungna att pumpa upp grundvatten från marken de står på. Men dessa tusentals "sugrör", varav många är olagliga, dränerar berggrunden på vatten, så att jordlagren ovanför störtar in.

Kvinna pumpar vatten från berggrunden
© Shutterstock

Marken under Jakarta sjunker

Två tredjedelar av Jakartas invånare saknar tillgång till rinnande vatten, men pumpar i stället upp vatten mer eller mindre olagligt från berggrunden. Rovdriften i kombination med en byggboom får staden att sjunka.

Marken förlorar sin bärförmåga
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Marken förlorar sin bärförmåga

Jakartas 31 miljoner invånare kräver enorma mängder rent vatten och därför tar man årligen upp cirka åtta miljoner kubikmeter vatten från berggrunden. Alla tusentals borrningar dränerar den sandiga jorden så att den sjunker ihop.

Jättebyggnader ökar pressen
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Jättebyggnader ökar pressen

Miljonstaden blir en vildväxande betongdjungel, i vilken skyskrapor och enorma affärscentrum skjuter upp överallt. Vikten från de flera ton tunga byggnaderna ökar trycket på den mjuka berggrunden och leder till att jordlagren pressas ihop ytterligare.

Havet stiger år efter åt
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Havet stiger år efter år

Samtidigt som Jakarta sjunker stiger havet till följd av klimatförändringar. Globalt ligger ökningen just nu på 3,6 millimeter årligen, men den accelererar. Omkring år 2100 kan vattenstånden i världshaven har stigit med ända upp till två meter.

Situationen blir inte bättre av att affärscentrum och skyskrapor skjuter upp överallt i Jakarta – vikten av de enorma betongbyggnaderna pressar ihop grunden av porös sandjord ytterligare.

Eftersom havet samtidigt stiger till följd av klimatförändringar blir översvämningar oundvikliga.

För att lätta trycket på Jakarta har den indonesiska regeringen fattat det ambitiösa beslutet att flytta huvudstaden från den tätbefolkade ön Java till en annan del av landet – 1 300 kilometer därifrån, till Kalimantanprovinsen på Borneos östkust. Ön, som är världens tredje största och är uppdelad mellan tre länder, utgör ett geografiskt centrum i det vidsträckta indonesiska riket, som omfattar drygt 17 000 övar.

I ett kuperat landskap med förångande djungler, palmoljeplantager och utspridda småbyar har regeringen ringat in ett område på 2 569 kvadratkilometer till den blivande huvudstaden. Där ska regeringens nya säte byggas upp från grunden.

Huvudstaden flyttar från Java till Borneo

Medan Jakarta sjunker reser sig Indonesiens nya huvudstad, Nusantara, i Borneos regnskog. Miljonstaden ska stå färdig år 2045, men den första etappen ska enligt planen invigas av president Joko Widodo redan den 17 augusti 2024.

Jakarta och Nusantara

Jakarta

Trots att Indonesien består av mer än 17 000 öar bor majoriteten av landets 274 miljoner invånare på ön Java. Av dem lever 31 miljoner i den nuvarande huvudstaden Jakarta. Staden har grundats på mjuk träskmark på den nordvästra kusten, där 13 floder möts.

1

Nusantara

Den nya huvudstaden ska ligga i Kalimantanprovinsen på Borneo, som ligger cirka 1 300 kilometer fågelvägen från Jakarta. Nusantara ska rymma två miljoner invånare och spridas över en yta på 2 560 kvadratkilometer, det vill säga ett område som är cirka dubbelt så stort som New York.

2
© Shutterstock

Staden, som har fått namnet Nusantara – indonesiska för "öhav" – har redan börjat ta form.

Skogsröjningen har inletts, vägar är på väg etableras och bullret från motorsågar och grävmaskiner skär igenom den fuktiga tropikluften i Borneos regnskog, som är en av de mest artrika både vad gäller djur- och växtliv. Det är bara på den här ön och grannön Sumatra som det fortfarande finns orangutanger i det fria. Borneo är dessutom den enda livsmiljön för den hotade näsapan.

Omkring 7 000 byggnadsarbetare är just nu i färd med att lägga grunden för huvudstaden, och redan den 17 augusti 2024 – då landet firar sitt oberoende från Nederländerna – invigs den första etappen som bland annat omfattar presidentpalatset, regeringsbyggnader, skolor och sjukhus med en stor ceremoni.

Byggnadsarbetet på Borneo

Byggarbetet har inletts på Borneo, där skog röjs och vägar anläggs innan bostäder till tusentals arbetare har rests.

© Willy Kurniawan/Reuters/Ritzau Scanpix

Enligt planen ska en förtrupp om 250 000 personer vid den tiden ha flyttat från Jakarta till Nusantra i en manöver som kan påminna om den som ägde rum 1960, då Brasilien flyttade sin huvudstad från Rio de Janeiro till Brasília – en helt ny och futuristisk stad, som sköt upp på en öde slätt mitt ute i ingenting.

Utflyttningen till Nusantara ska ske i fem etapper fram till 2045, då staden står helt färdig.

Enligt Indonesiens president, Joko Widodo, kommer etableringen av huvudstaden att kosta drygt 350 miljarder kronor. Samtidigt garanterar han att Nusantara ska byggas i överenskommelse med naturen och kallar huvudstaden en "hållbar stad i skogen" – en plats där intelligent teknik och gröna lösningar går hand i hand.

Nusantara ska bli en ren och toppmodern stad med breda bälten av frodig skog och ett stort antal blänkande sjöar.

Nusantara mitt i djungeln på Borneo

Nusantara ska byggas som en koldioxidneutral pärla mitt i djungeln på Borneo. Djurrättsorganisationer är dock oroade för det ingrepp som görs i de hotade bestånden av näsapor och orangutanger.

© Urban+

Vägarna kantas av träd, byggnader ska byggas av 100 procent hållbara material och det monumentala presidentpalatset i stadens hjärta ska vara format efter den mytologiska jättefågeln Garuda, som är Indonesiens nationalsymbol.

Designen imiterar naturen

Alla detaljer är inte på plats än, men enligt arkitektföretaget Urban+ ska endast 25 procent av stadens areal vara bebyggd. Resterande 75 procent ska bestå av gröna oaser med tropiska träd och växter, som ska göra den nya huvudstaden koldioxidneutral.

Dessutom ska Nusantara anordnas på fotgängarnas villkor, vilket innebär att det ska vara möjligt att ta sig till alla platser till fots.

Presidentpalatset i bakgrunden

Presidentpalatset i bakgrunden ska utformas efter Indonesiens nationalsymbol, jättefågeln Garuda, och invigas redan 2024.

© Urban+

All trafik i staden ska vara elektrisk – såväl bilar, förarlösa taxibilar samt bussar. Dessutom planeras ett upplyft järnvägssystem med bara en skena, kallat monorail, eller enskensbana på svenska. Samtliga byggnader och företag ska dessutom förses med grön el – huvudsakligen från bland annat tre vattenkraftverk som just nu byggs på Borneo.

Själva konstruktionen av huvudstaden har inspirerats av naturens egen design – det vill säga efter det som kallas biomimetiska principer som överför skogens konstruktion till staden.

Ny huvudstad imiterar regnskogen

Stadsplanerarna har låtit sig inspireras av naturens egen design. Tanken är att Nusantara – som kommer att skjuta upp mitt i djungeln – ska se ut som en regnskog med fyra olika nivåer.

Claus Lunau

1. Skogsbotten utgörs av rör

Nederst är skogsbotten, med rötter, som i Nusantaras fall utgörs av en infrastruktur i form av rör, kablar och ledningar. All energi i staden kommer från hållbara källor. Samtliga byggnader förses exempelvis med grön el från tre planerade vattenkraftverk.

Claus Lunau

2. "Underskogen" är till för fotgängarna

Alla områden i staden ska gå att nå till fots och "underskogen" inreds med ett nätverk av gröna stigar för fotgängare och cyklister. Bara 25 procent av stadens areal bebyggs, resterande 75 procent ska bli gröna oaser med tropiska träd och växter.

Claus Lunau

3. Tågtransport lyfts upp

Lagret vid trädkronorna ska bestå av exempelvis gångbroar, vägar och tågbana. All transport i staden ska ske elektriskt – det gäller såväl bilar, självkörande minibussar och ett planerat upplyft tunnelbanesystem i form av en enskensbana.

Claus Lunau

4. Hustak växer vilt

Högst upp i Nusantara finns lagret ovanför trädkronorna. Där ska det planteras växter, som både tar upp koldioxid och erbjuder skugga från den tropiska solen. Beräkningar har visat att en byggnads energiförbrukning kan minskas med 20 procent om taket och andra plana ytor täcks av växtlighet.

Claus Lunau

Stadsplanerarna försäkrar att huvudstaden ska bli grön och att naturen i området ska bevaras och skyddas, men trots det är miljövårdare skeptiska.

De befarar att Nusantara utvecklas till en katastrof för ekosystemet och att den nya storstaden inkräktar på ett av världens sista orörda naturområden – en regnskog som hyser mer än 130 däggdjur och 3 000 olika sorters träd.

© Sylvain Cordier/Gamma-Rapho/Getty Images

Byggandet är skrämmande nyheter för framför allt för orangutangen, förklarar Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS).

1 500 nordvästliga Borneo-orangutanger finns det kvar. Den hotade arten lever i området där Nusantara ska byggas.

BOS driver bland annat rehabiliteringscentrumet Samboja Lestari, som tar hand om utsatta och föräldralösa orangutanger och tränar dem för att de ska kunna återvända till regnskogen och klara sig på egen hand.

Cirka 200 unga orangutanger bor i detta centrum, som alldeles intill den plats i regnskogen där den nya huvudstaden ska skjuta upp.

Jakarta överges inte

Omkring två miljoner människor kommer att flytta in på orangutangernas område när Nusantara står klar.

Indonesiens regering hoppas att vid den tiden ha skapat en bättre balans och sammanhållning i landet, som i dag präglas av djupa olikheter. Ön Java har historiskt sett varit nationens kulturella, ekonomiska och politiska centrum, medan den indonesiska delen av Borneo har misskötts.

Tyvärr löser inte flytten det grundläggande problemet för Jakartas resterande 29 miljonerna invånare: Staden kommer även att fortsatt att riskera att drunkna.

Fortsätter landsänkningen i samma tempo som hittills kommer mellan 12 och 25 miljoner personer att tvingas fly 2050.

Så illa behöver det dock inte gå: Myndigheterna planerar att bygga en fördämning i form av en jättemur och en drygt 30 kilometer lång, konstgjord ö som skydd mot havet, samt att 2030 sätta ett slutgiltigt stopp för den olagliga utvinningen av grundvatten.

I stället utlovar politikerna att säkerställa rinnande vatten till samtliga invånare i Jakarta, som vid det laget får nöja sig med titeln som Indonesiens före detta huvudstad.