Hur räknar man tittare under ett TV-program?

Hur kan TV-bolagen veta hur många som tittar på olika program? Hur kan de även veta vilka som tittar på programmen?

Samling av retro tv apparater
© Shutterstock

Det finns flera olika sätt att mäta antalet TV-tittare på, men ett av de kändaste och vanligaste systemen är TV-metermätningarna. TV-metermätningarna sker med hjälp av en låda, som är ansluten till TVn och till telenätet i omkring 600 hushåll, som är representativa för befolkningen. Alla hemmets TV-tittare över tre år skall logga in och ut på en särskild knappsats, när de sätter sig vid TVn, och när de slutar titta igen. Utrustningen registrerar hela hushållets användande av TV och video sekund för sekund, och upplysningarna överförs varje natt via telefonnätet till analysföretagets dator. Företaget samlar in upplysningarna och sänder dem till de TV-stationer som abonnerar på mätningarna. TV-stationerna tar dagligen emot information om tittarnas vanor via e-mail, och därför kan stationerna snabbt bedöma hur populära de enskilda programmen är. Informationen kan även användas som ett försäljningsargument gentemot eventuella annonsörer.