Hur räknar man blixtnedslag?

Man hör ofta exakta siffror på hur många gånger blixten har slagit ned under ett oväder. Hur mäter man det?

Lyn
© Shutterstock

Blixtar mäts med hjälp av en så kallad blixtpejlare. Det är ett mätsystem, som registrerar samtliga blixtars riktning, tidpunkt och strömstyrka. Informationen gör det möjligt att göra en ganska exakt grafisk översikt – vanligtvis med prickar på en karta – över ett lands åskväder. I synnerhet meteorologerna använder sig av blixtpejlare för att få data om molntyper och nederbördsformer, men deras mätresultat är till gagn för många andra i samhället. Exempelvis använder sig försäkringsbranschen av dem i samband med skadeersättningar efter blixtnedslag, och elverken, när man efterforskar eventuella driftstörningar. En blixt genererar en elektromagnetisk våg i det område där den slå ner – på samma sätt som en sten orsakar ringar på vattnet. Blixtpejlare arbetar i grupp genom att flera pejlare registrerar samma blixt, varpå de skickar sin information till en central enhet, som räknar ut var blixten slagit ner. Mätningen har en felmarginal på 500-1000 meter, men den är långt mer precis än de tidigare metoderna. Idag registreras samtliga blixtar – även sådana som slår mellan ett moln och ett annat. Det nya blixtpejlingssystemet är betydligt bättre än det gamla, som var baserat på antenner utrustade med räkneverk. I synnerhet luftfarten har glädje av de noggranna upplysningarna om molnblixtar.