Shutterstock
Bulldozer, berg av plast

Hur mycket plast återanvänds?

Sortering är tänkt att säkerställa mer återanvändning, men hur mycket plast omvandlas verkligen till nya plastprodukter?

Påsar, förpackningar, textilier, flaskor – plast finns överallt.

Sedan 1950 har vi producerat mer än 9,2 miljarder ton världen över. År 1950 producerades det 1,5 miljoner ton om året, medan siffran 2019 hade stigit till svindlande 368 miljoner ton.

Och vi gör oss av med plasten igen.

Bara under 2018 genererades det omkring 342,6 miljoner ton plastavfall globalt. Det mesta kommer från emballage och textilier.

12 miljarder ton plast kommer vi att ha dumpat i naturen eller på tippen år 2050.

Bara 21 procent av plastavfallet återanvänds, medan 24 procent omvandlas till värme i förbränningsanläggningar. Resterande cirka 45 procent hamnar på soptippen eller ute i naturen.

Om denna trend fortsätter i samma takt uppskattar forskarna att vi år 2050 kommer att ha dumpat totalt tolv miljarder plast i naturen eller på soptippar.

Plast finns i sju varianter

Även om vi har blivit betydligt bättre på att sortera vårt avfall blir en stor del av den insamlade plasten fortfarande inte återanvänd; år 2018 samlades det exempelvis in cirka 30 000 ton i Danmark, men bara 15 procent återanvändes.

Återanvändning av plast är nämligen långt ifrån en enkel uppgift.

Plast förekommer i sju överordnade grupper som vitt skilda egenskaper. En del plasttyper är mjuka och flexibla, medan andra är hårda och tåliga. Därför måste de återanvändas var för sig, men många plastprodukter är sammansättningar av olika plasttyper som är omöjliga att skilja åt igen.

Plast finfördelas och smälts om

Efter att den har samlats in anländer den använda plasten till fabriken, där en avancerad process säkrar att den kan återanvändas.

Små bitar plast sorteras
© Shutterstock

1. Plasttyper grovsorteras

Allt material som inte är plast sorteras bort. En grundligare sortering säkerställer också att de olika plasttyperna inte blandas ihop. Därefter skärs plasten i mindre bitar.

Plast, sortering, densitet
© Shutterstock

2. Vatten sorterar vidare

Plasttyperna åtskiljs ytterligare, bland annat med hjälp av densitetssortering i vatten. Plasttyperna PP och PET har olika densitet och därför flyter PP vid ytan, medan PET sjunker till botten.

Plastgranulat
© Shutterstock

3. Plasten smälts om

Plasten hackas i ännu mindre bitar. Därefter smälts den om till små bitar ren plast, kallade plastgranulater, som används till att framställa nya plastprodukter.

Dessutom kombineras plast ofta med andra material som metall, glas eller papp. Många burkar har exempelvis försetts med ett tunt lager plast på insidan, som det är svårt att återanvända.

En bra lösning för att kunna återanvända mer plast är att använda samma plasttyp till alla dagligvaror.