Shutterstock

Hur mycket förorenar strömningstjänster?

Jag råkade i gräl med min moster om vad som förorenar mest: Strömning eller dvd-film? Jag hävdar att det är strömning, hon säger dvd. Vem har rätt?

Det har alltid varit problematiskt att avgöra hur mycket koldioxid våra strömningstjänster släpper ut, bland annat därför att energin globalt sett kan komma från allt från kolkraftverk till solcellsanläggningar.

Men nu har forskare från University of Bristol utvecklat verktyget DIMPACT, som möjliggör mer rättvisande beräkningar av klimatavtrycket.

Enligt forskarnas beräkningar släppte en timmes strömning i Europa år 2020 ut i genomsnitt 56 gram koldioxid. Det motsvarar att poppa fyra påsar popcorn i mikrovågsugnen.

Mer än hälften av koldioxidutsläppet kommer från den apparat som används – exempelvis en tv eller en smartmobil – medan bara en procent kommer från de stora datorhallar som blir allt mer energibesparande.

Netflix har räknat ut att deras genomsnittliga koldioxidutsläpp globalt ligger på mindre än 100 gram per timme – eller vad som motsvarar en biltur på 400 meter i en bensinbil.

Dvd-filmer förorenar mer

När strömning jämförs med dvd-filmer hamnar koldioxidutsläppen på samma nivå, enligt forskare från Lawrence Berkeley National Laboratory. Men det gäller bara om dvd-filmen levereras med post. Om du själv kör till butiken och köper dvd-filmen, så tippar klimatkalkylen över till fördel för strömning.

Eftersom studien gjordes år 2014 har strömning troligen en ännu större klimatfördel i dag.