Shutterstock

Hur mycket förorenar konstgjord snö?

Stigande temperaturer och färre snöfall leder till att många skidsportsområden måste skapa sin egen snö. Men hur mycket förorenar konstsnö jämfört med natursnö?

Alla skidorter drömmer om snövita pister när skidsäsongen drar i gång. Så om det inte faller tillräckligt mycket snö från himlen måste snökanonerna plockas fram och skjuta konstgjord snö över bergssidorna.

Snökanoner framställer snön genom att blanda kallt vatten och tryckluft från en kompressor. När vattnet sprutar ut ur snökanonens mynning som fina droppar fryser det till snökristaller vid mötet med den kalla luften.

Mikrober samlar snöflingor

För att göra processen mer effektiv kan man hjälpa bildandet av snökristaller på vägen genom att tillsätta den mikrobbaserade produkten Snomax. Mikroberna fungerar som en kärna som snökristallerna lättare byggs upp runt.

Snomax är enligt tillverkaren inte miljöfarligt. Men snökanoner drar stora mängder energi och om den produceras med hjälp av exempelvis en dieselgenerator, släpper snötillverkningen ut koldioxid och partiklar i luften.

En av klimatåtgärderna vid vinter-OS i Beijing är att använda ett naturligt kylmedel till skridskobanorna i stället för den potenta växthusgasen HFC.

© Shutterstock

Är vinter-OS i Beijing verkligen klimatneutralt?

Enligt Internationella olympiska kommittén (IOK) kommer 100 procent av elförbrukningen under vinter-OS i Beijing 2022 från förnybara energikällor som sol och vind.

Utöver det har fem arenor som byggdes till sommar-OS i Beijing 2008 bara modifierats för att leva upp till kraven under vinterspelen 2022. Koldioxidutsläppen i samband med exempelvis betong och stål till nybyggen är därför lägre än under andra OS-värdskap.

En tredje klimatvänlig åtgärd är användandet av naturlig koldioxid som kylmedel till skridskobanorna. Normalt används syntetisk HFC (hydrofluorkarbon), som skadar ozonlagret och är en upp till 4 000 gånger mer potent klimatgas än koldioxid. Denna ersättning är enligt IOK detsamma som att avlägsna de årliga koldioxidutsläppen från 3 900 bilar.

Men är Beijing 2022 klimatneutralt? Inte utan att klimatkompensera för ett totalt utsläpp från spelen på 1,3 miljoner ton under hela OS-projektets livslängd – eller samma mängd som de årliga koldioxidutsläppen för 325 000 bilar.

Kompensationen sker i form av skogsplantering.

En annan miljöpåverkan är den stora vattenförbrukning som kan sätta lokala vattenreservoarer under hård press.

Dessutom visar studier att konstsnö är tyngre än natursnö och därför tar längre tid att smälta. Därmed förlängs snösäsongen med upp till flera veckor, vilket påverkar tillväxtperioden för växterna i området.