Hur mäter man alkoholprocenten?

På flaskor med starksprit är alltid alkoholprocenten angiven. Hur mäter man mängden alkohol?

© Photo by Adam Wilson on Unsplash

Alkoholprocenten kan mätas på många olika sätt. På vissa laboratorier använder man så kallad gaskromatografi. Emellertid används fortfarande även den gammaldags metoden med en termometerliknade så kallad aerometer, eftersom den är både exakt och mycket lätt att använda. Principen för en aerometer är enkel. Ju mer alkohol det är i en vätska, desto lägre blir dess densitet.

Det betyder att ett föremål som sänks ned i vätskan kommer att sjunka i motsvarande mån djupare. Genom att placera en skala på aerometern kan man enkelt avläsa alkoholprocenten i nivå med vätskans yta. Man kan få aerometrar med många olika intervall. Ett vanligt intervall som används för generella ändamål går från 0 till 50 procent. Om man skall mäta alkoholprocenten mycket exakt i starksprit, måste man först destillera vätskan så att den frigörs från socker och torrsubstans, som kan påverka tätheten.

Kvar finns då bara vatten och alkohol. I denna vätska mäts procenten sedan med en mycket exakt aerometer, där skalan till exempel bara sträcker sig mellan 35 och 40 procent.