Hur läser man en streckkod?

Så vitt jag har förstått finns det en massa information i en varas streckkod. Vad berättar den?

© Shutterstock

Streckkoden kom i slutet av 1940-talet och är uppbyggd enligt fasta regler. Ett av de mest utbredda systemen är EAN-13. Det består av 13 siffror, som visas som en kombination av streck och mellanrum.

I koden finns några streck som är lite längre än de övriga. Längst fram och längst bak finns det gränsstreck, som talar om för en streckkodsskanner var streckkoden börjar och slutar. Mitt i koden finns två mittstreck, som delar upp koden i två, så att de 13 siffrorna är lättare att knappa in om det måste göras manuellt. Samtidigt gör de skanningen lättare, då skannern kan avläsa kodens båda halvor oberoende av varandra, och oavsett hur varan är vänd. Skannern sätter därefter själv ihop halvorna.

De första två av streckkodens totalt 13 siffror är en landskod, som talar om i vilket land marknadsföraren är registrerad – men inte nödvändigtvis var någonstans varan är tillverkad. Sverige har till exempel landskod 73 och Island landskod 56. De följande fem siffrorna berättar vem tillverkaren eller importören är, medan de därpå följande fem siffrorna är det varunummer som företaget har tilldelat varan för att kunna styra både lager och försäljning.

Kodens sista siffra är en kontrollsiffra. Skannern har en inbyggd formel, som den använder på de tolv första siffrorna, varpå den kontrollerar att resultatet är detsamma som kontrollsiffran.