Hur kan man mäta temperatur på håll?

Jag har sett att man kan mäta temperaturen på saker utan att röra dem med hjälp av ett särskilt instrument, med vilket man pekar på objektet med en laserstråle. Hur kan en laserstråle avläsa temperaturen?

Infraröd termometer mot tärnad bakgrund
© Shutterstock

Apparaten kallas infraröd termometer, av vilka det finns talrika varianter, som alla bygger på samma princip.

De mäter den infraröda strålning som allting utsänder. Den laserstråle som en del infraröda termometrar är utrustade med har bara till syfte att tydligt markera det område på vilket man önskar mäta temperaturen. Laserstrålen kan undvaras.

År 1879 kom den österrikiske fysikern Josef Stefan fram till att den elektromagnetiska strålningen från ett föremål beror av föremålets temperatur. Närmare bestämt ökar strålningen, och då också den infraröda delen av den, med den absoluta tempera-turen, alltså antalet grader över den absoluta nollpunkten, i fjärde potens.

En infraröd termometer fångar upp strålningen, varefter en liten dator ser till att räkna baklänges och räkna om strålningen till en temperatur. Metoden är både exakt och snabb, och i industrin används den bland annat för att mäta temperaturen på föremål som rör sig.

Då det inte finns någon direkt kontakt mellan termometern och ämnet, är metoden mycket hygienisk, och därför används den också när man skall mäta temperatur på livsmedel. Nackdelen är att en infraröd termometer uteslutande mäter ytans temperatur. Dessutom kan det uppstå mätfel, om man pekar på en slät och reflekterande yta. Mätningarna kan också störas av värme från föremål i närheten av mätstället.