Hur gör man ett spionfönster?

Man ser ofta ett slags envägsglas vid till exempel tullen på flygplatser och på film, när polisen genomför en vittneskonfrontation. Hur kan man se genom glaset från den ena sidan, medan man bara ser en spegel från den andra?

Mörkt förhörsrum med spionspegel
© Shutterstock

Det speciella fönstret är gjort av så kallat spionglas och kan närmast betraktas som en mycket tunn spegel. Många använder solglasögon med spegelglas, och de fungerar enligt samma princip som spionfönstret. På det glas som skall användas som spionfönster läggs en ultratunn hinna av metall. Den är bara 0,5-1 µ tjock, det vill säga under en tusendel av en millimeter. Trots det kan metallbeläggningen blockera 99 procent av det synliga ljuset. Beläggningen fungerar dessutom som en spegel, men inte som någon vanlig sådan. Genom att använda noga utvalda metaller kan man uppnå att mer än hälften av ljuset speglas på den ena sidan av beläggningen, medan bara omkring 40 procent av det ljus som träffar den andra sidan reflekteras. Man vänder den mest speglande sidan mot den som skall övervakas, men det är inte tillräckligt. Det måste också vara en betydande skillnad i ljusstyrka i de båda rummen. Den som övervakas skall befinna sig i ett rum, där ljuset är minst sju gånger starkare än i det rum där betraktaren står. Först då uppnår man att den övervakade inte kan se vem det är som betraktar honom, och att betraktaren kan se honom. Tänds ett starkt ljus i det rum där betraktaren står, fungerar glaset helt motsatt. Då är det plötsligt den övervakade som kan se sin betraktare.