bike gear

Hur fungerar växlarna på en cykel?

Växlarna på en cykel använder kugghjul för kraftöverföring och antalet kuggar avgör utväxlingen.

På dagens cyklar driver pedalerna bakhjulet via en kedja. Tack vare växlarna kan cyklisten själv välja hur mycket hjulet skall snurra varje gång cyklisten trampar ett varv med pedalerna. De låga växlarna används ofta till branta backar, medan de höga används på jämn mark.

Växlarna kan antingen sitta utvändigt eller invändigt. Fler kugghjul ger fler möjliga kombinationer och ett större antal växlar.

Kedjan överför energin till cykelns bakhjul, och de enskilda länkarna passar precis till kugghjulens kuggar. En bra kedja kan överföra upp emot 99 procent av energin, medan en rostig och osmord kedja tappar en stor del av denna.

Antalet kuggar på kugghjulen bestämmer utväxlingen. Har kedjehjulet vid pedalerna 54 kuggar, medan den bakre kedjekransen bara har 27 kuggar, kommer bakhjulet att snurra två varv varje gång cyklisten trampar ett varv på pedalerna.

Så fungerar växlarna på en cykel

  1. När cyklisten trampar på pedalerna snurrar pedalarmen. Den är fäst vid kedjehjulet som har många kuggar. Kedjekransen på baknavet har färre kuggar.

  2. Med växelspaken lyfts kedjan från det stora till det lilla kugghjulet eller tvärtom. Det sker med en framväxel (a), som för kedjan över på det andra kedjehjulet.

  3. När cyklisten byter växel, parallellförskjuts bakväxeln. Denna (b) flyttar kedjan från en kedjekrans (c) till en annan och anpassar kedjan så att den inte är för lång eller för kort.