Hur fungerar luftkonditionering?

När man en varm sommardag går in i en lokal med luftkonditionering, är skillnaden slående. Hur kyls luften?

Girl playing with aircondition

En luftkonditioneringsanläggning fungerar på samma sätt som ett kylskåp. Medan kylskåpet bara kyler en avgränsad yta, kan luftkonditionering kyla en hel lägenhet, en butik eller ett kontor. Det gör den liksom kylskåpet genom att utnyttja den fysikaliska lag som säger att en vätska som avdunstar tar upp värme från omgivningen.

Ett flytande kylmedel leds in i ett avdunstningssystem med lågt tryck. Det låga trycket får kylmedlet att avdunsta till en gas, som kyler anläggningens flänsar. De har stor yta och sänker temperaturen på den luft som en fläkt blåser över dem och in i rummet.

Processen bildar värme och luftkonditioneringen har en kall och en varm sida. Kall luft kan innehålla mindre fuktighet än varm, och anläggningen bildar därför kondensvatten. Varma dagar kan det droppa från en luftkonditioneringsanläggning.

Lågt tryck ger kall luft

Huvudelementet i luftkonditioneringen är en kylvätska, som under lågt tryck omvandlas till gas. Processen ”skapar kyla”, som sänds inåt, medan den varma luften hålls ute.

  1. Ett flytande kylmedel leds genom en expansionsventil och in i ett rör, där trycket är lågt.

  2. Kylmedlet avdunstar och blir till en gas. Processen absorberar värme från omgivningen och röret kyls av.

  3. En fläkt blåser in den kalla luften i rummet.

  4. Gasen leds via en kompressor, som ökar trycket och omvandlar gasen till vätska.

  5. Vid denna process avges värme, som leds till rör på motsatt sida och blåses ut av en fläkt.

  6. En termostat stänger av anläggningen, när luften inomhus är kall nog.