lösa skott

Hur fungerar lösa skott?

Ett automatvapen utnyttjar ju normalt trycket från avfyringen av ett skott för omladdning. Men hur går det till på film, där skotten är lösa och trycket lägre?

Ett automatvapen utnyttjar ju normalt trycket från avfyringen av ett skott för omladdning. Men hur går det till på film, där skotten är lösa och trycket lägre?

Shutterstock

Tanken med ett automatvapen är att utnyttja det höga tryck avfyringen av ett skott skapar för att ladda om vapnet.

Skjuter man med lösa skott är dock trycket betydligt lägre. Därför monteras en så kallad lösskjutningstillsats i pipmynningen.

Tillsatsen minskar loppets diameter, så att rekylen förstärks och trycket i loppet blir högt nog för att ladda om vapnet.

Rekylen laddar om med nytt skott

Rekylen laddar om med nytt skott När ett automatvapen avfyras skapar krutgaserna i vapnet ett tryck som laddar om det. Eftersom trycket från lösa patroner är lägre, måste vapnet förses med en så kallad lösskjutningstillsats.

© Claus Lunau

Vapnet är i viloläge

Vapnet är i viloläge med en skarp patron i loppet.

Framtill i patronen sitter projektilen (röd). Lösa patroner kan vara lite längre än de skarpa och har en hoptryckt spets i stället för en projektil.

© Claus Lunau

Fjederen springer frem, krudtet antændes, og våbnet affyres.

Avtryckaren frigör slagfjädern som slungar fram slutstycket. Det träffar tändhatten baktill på patronen.

Både skarpa och lösa patroner innehåller krut, som då antänds. Krutgaserna skjuter iväg projektilen mot målet.

© Claus Lunau

Fjederen springer tilbage, og en ny patron føres ind i løbet.

Gastrycket driver tillbaka slutstycket, som trycker ihop slagfjädern och kastar ut tomhylsan och magasinet trycker in en ny patron i loppet.

Vid lösa skott är kraften mindre, och därför måste en tillsats monteras i loppet.

Tillsatsen är ofta röd och rätt klumpig för att den tydligt ska signalera att vapnet bara skjuter lösa skott.

På film används samma teknik. Här är tillsatsen emellertid dold inne i pipmynningen. En vapentekniker gängar mynningen invändigt och skruvar i en förträngning med ett hål som har en diameter av tre till fem millimeter.

Förträngningen skapar ett krutgastryck som är tillräckligt högt för att ladda om vapnet inför nästa avfyring.