Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

kol 14-metoden

Hur fungerar kol 14-metoden?

Sedan 1950-talet har kol 14-metoden hjälpt arkeologerna med att fastställa åldern på djur och växter som kan vara upp emot 50 000 år gamla.

Shutterstock

Alla levande varelser tar under livet upp kol-14, och när organismen dör upphör upptaget. Genom att mäta den mängd som finns kvar i organismen är det möjligt att räkna ut hur gammal denna är.

Med kol-14-datering kan forskarna beräkna åldern av exempelvis växter och djur cirka 50000 år bakåt i tiden.

Kol-14 är ett radioaktivt ämne som bildas i atmosfären när neutroner som frigjorts via kosmisk strålning kolliderar med kväve-14. Det radioaktiva kolet ingår i jordens biologiska kretslopp och tas upp av alla växter, djur och människor. När organismen dör upphör upptaget av kol-14, som då börjar sönderfalla – det vill säga att det blir allt mindre kvar med tiden.

© Thinkstock & Shutterstock

Kol-14 kan spåras

Genom att mäta den återstående mängden av kol-14 i ett gammalt prov och jämföra det med innehållet i ett kontrollprov från i dag kan organismens ålder beräknas.

Kolatomer innehåller vanligtvis sex protoner och sex neutroner och kallas därför kol 12. Men den tyngre, mer radioaktiva varianten, kol-14, innehåller åtta neutroner.

I dag behöver man endast ett tusendels gram för att bestämma en organisms ålder. Provet förs in i en accelerator, som enkelt uttryckt kan sortera det tyngre kol-14 från det lättare kol-12.

Metoden är inte helt exakt

Den så kallade halveringstiden för kol-14 är 5 730 år, varefter mängden kol-14 i organismen halverats. Efter två halveringstider, 11 460 år, är bara en fjärdedel av den ursprungliga mängden kol-14 kvar.

Mätmetoden är inte helt exakt eftersom kol-14-innehållet i atmosfären inte är konstant utan varierar från år till år på grund av förändringar i jordens och solens magnetfält. Osäkerheten i åldersbestämningen är beroende av provets ålder och är +/- 40 år för prover från medeltiden och omkring +/- 100 år för prover som härrör från stenåldern.

Läs också:

Teknik

Virtuell ordningsmakt ska bekämpa falska videor

10 minuter
Energi

Kraftaggregat ska utvinna energi ur havets vågor

10 minuter
Energi

Fjärrstyrda robotinsekter gör vindkraftverk billiga att använda

2 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj