Hur fungerar hörlurar med brusreducering?

Hörlurar med brusreducering är oumbärliga om du behöver lugn och ro när du ska läsa, arbeta eller slappna av i en bullrig miljö. Men hur kommer det sig att det är bruset och inte musiken, som sållas bort av hörlurarna?

Man med hörlurar med brusreducering

Musiken påverkas inte då det bara är frekvenser i bullret utifrån som upphävs.

© Shutterstock

Bullerreducering utnyttjar ett akustiskt fenomen som kallas destruktiv interferens.

Genom att man förskjuter två identiska ljudvågor så att de kommer i motfas kan ljudvågorna destruera eller "släcka" varandra. Resultatet är tystnad.

1. Mikrofon spelar in

Bullret utifrån når en mikrofon som är placerad utanpå hörlurarna.

Den tar upp en kort ljudsekvens av bakgrundsbullret.

2. Analys av ljudvåg

Ljudsekvensen skickas vidare till ett chip som analyserar ljudvågen och skapar en identisk ljudvåg i högtalaren, men vänder den så att ljudvågen är spegelvänd.

Ljudvågorna är därmed i så kallad motfas.

3. Ljudvågor jämnas ut

Motfasen får de båda ljudvågorna att släcka ut varandra.

Om vågorna hade haft samma fas skulle hörlurarna istället ha fördubblat bullret utifrån.