Hur fungerar en polaroidkamera?

Vanligtvis framkallas film i speciella vätskor i mörkrum, så hur kan polaroidbilder framkallas på några sekunder?

Nya polaroidkameror kan ställas in efter ljusförhållandena och kopplas till smartmobiler.

© Giphy

Analoga fotografier kräver vanligtvis filmrullar, ett mörkrum och ljuskänsliga kemikalier vid framkallning. En polaroidkamera samlar alla elementen i en process genom att bygga in film och kemikalier i samma papper.

I en analog kamera reagerar filmen när ljus släpps in och bildar ett negativ – en bild där ljuset i motivet framstår som sina komplementfärger. Rött blir till cyan, grönt till magenta och blått till gult.

I ett mörkrum genomlyser man negativet på ett fotopapper belagt med en silverhalogenid, som reagerar på belysningen och ger den slutliga bilden. Kemikalierna i fotopapperets beläggning är ytterst känsliga för ljus och därför måste framkallningen ske i fullständigt mörker.

En polaroidkamera är ett snabbverkande mörkrum dit det bara kommer in ljus precis efter trycket på slutarknappen.

Det skapar ett negativ på en bit flerskiktad film, medan de rullar som för ut papperet ur kameran tillför kemikalier som fyller de områden i negativet som inte har reagerat. Några sekunder därefter har kameran skapat ett färdigt foto.

Sex färgskikt ger färg åt bilden

En polaroidfilm har tre ljuskänsliga skikt som aktiveras av rött, grönt respektive blått ljus. I skiktet skapar ljuset ett negativ i form av en hinna av silverkristaller.

Under respektive skikt ligger ett skikt med gul, magenta och cyanblå färg, som frisätts av framkallningsvätska när filmen rullas ut ur kameran.

Färgämnet tränger inte igenom när silvret fällts ut i skiktet ovanför. I stället bildar färgerna från de två andra skikten tillsammans färgen i de ljuskänsliga skikten.

På ett foto av en blå himmel blockerar det ljuskänsliga blå skiktet exempelvis gul färg, medan magenta och cyan bildar blått.

© Mikkel Juul Jensen/Polaroid Originals

Polaroidkameran är ett minimörkrum

Bilder tagna med en polaroidkamera framkallas direkt tack vare ett kompakt system som komprimerar det analoga fotots samtliga processer i själva kameran.