Hur fungerar en luftkompressor?

Det finns flera olika typer av luftkompressorer. Skruvkompressorn är den mest använda typen i industrin, eftersom den kan pressa ihop stora mängder luft. Komprimerad luft används bland annat i tryckluftsborrar exempelvis när asfalt ska brytas upp vid vägarbeten.

Luftkompressor
© SHUTTERSTOCK

Det finns flera olika typer av luftkompressorer.

Skruvkompressorn är den mest använda typen i industrin, eftersom den kan pressa ihop stora mängder luft. Komprimerad luft används bland annat i tryckluftsborrar exempelvis när asfalt ska brytas upp vid vägarbeten.

Så fungerar en luftkompressor

1. Luften renas från damm och smuts

Luft från omgivning en sugs in genom ett luftfilter. Samtidigt styr en ventil mängden luft som sugs in i kompressorn.

2. Sammanpressad luft blir varm

Luften leds genom två skruvformade cylindrar som löper parallellt. Mot slutet av skruvarna är hålrummet mindre än vid inloppet. Luften trycks samman och värme utvecklas..

3. Olja kyler luften

Medan skruvarna snurrar runt badar de i olja. Oljan smörjer skruvarna samtidigt som värmen från kompressionen absorberas och luften hindras från att pysa ut bakvägen genom skruvarna. En blandning av olja och komprimerad luft leds vidare genom ett rör.

4. Filter renar från olja

Tryckluften leds in i en behållare där oljan lägger sig på botten. Luften renas i ett filter i toppen från den sista oljan innan den lämnar maskinen.

5. Oljan kyls av och används igen

Via en ventil i botten leds oljan genom ett rör där den kyls av innan den återanvänds i skruvarna.