Hur fungerar en katapultstol?

Hur farligt är det för en pilot att skjutas ut ur ett flygplan med en katapultstol? Vad är det som händer?

Fyra olika katapultsäten
© Shutterstock

En katapultstol är en komplicerad inrättning, som består av flera tusen delar – alla med ett enda syfte: att blixtsnabbt få ut piloten ur ett flygplan i allvarliga svårigheter. Katapultstolen kan jämföras med en flerstegsraket, där piloten är det sista och viktigaste steget. Beslutar piloten sig för att lämna sitt flygplan drar han i ett särskilt handtag eller skjuter ned ett särskilt visir för ansiktet. Det utlöser det första steget, som innebär att huven över cockpiten skjuts tillbaka eller sprängs bort, varefter en raketmotor skjuter stolen uppåt. Första biten följer stolen en metallskena som leder den i rätt riktning, men därefter flyger stolen fritt. Raketmotorn under stolen är så kraftig att den slungar pilot och stol närmare 60 meter upp i luften. Till sist utlöses olika fallskärmar, varefter stol och pilot flyger i varsin riktning. Det hela sker automatiskt. Går allt väl dalar nu piloten stilla mot marken, svävande under en fallskärm. Själva utskjutningen tar högst fyra sekunder. Det är en mycket våldsam upplevelse att med katapultstol skjutas ut ur ett flygplan – tidigare så våldsam att piloterna ofta ådrog sig så allvarliga skador att de kanske överlevde flygkraschen men sedan inte kunde flyga igen. Skadorna beror på den mycket våldsamma accelerationen, som i de tidigare katapultstolarna var upp till 22 g – alltså 22 gånger den normala tyngdkraften. Moderna katapultstolar utsätter kroppen för en betydligt mindre belastning. I bästa fall känner piloten "bara" av fem g efter att katapultstolen utlösts, men om man låter sig skjutas ut ur ett överljudsplan, kan den explosiva belastningen bli så hög som 20 g, och då finns det risk för att piloten blir skadad för livet. Katapultstolarna är idag så säkra att cirka 90 procent av piloterna överlever en utskjutning. De första flygplanen hade öppen cockpit och var långsammare än jetflygplan. Vid problem kunde man därför bara vända flygplanet upp och ned och låta sig falla ut med en fallskärm. De första katapultstolarna utvecklades samtidigt som de första jetflygplanen, precis efter andra världskriget. Hittills har katapultstolar räddat över 10000 människoliv.