Shutterstock
induktionsspis

Hur fungerar en induktionsspis?

En induktionsspis fungerar helt annorlunda än andra värmekällor. På en sådan spis är det nämligen bara grytan eller stekpannan som blir riktigt varm, medan själva plattan bara blir svagt uppvärmd. Hemligheten är en elektrisk spole under

En induktionsspis fungerar helt annorlunda än andra värmekällor. På en sådan spis är det nämligen bara grytan eller stekpannan som blir riktigt varm, medan själva plattan bara blir svagt uppvärmd.

Hemligheten är en elektrisk spole under kokplattan.

Magnetism skapar motstånd

När ström passerar genom spolen bildar den ett högfrekvent magnetfält. Detta magnetfält skapar en elektrisk ström i grytans eller stekpannans botten, och på grund av det elektriska motståndet blir metallen i grytan eller stekpannan varm. Denna värme fortplantar sig därefter till maten.

Induktionsspisar är lite dyrare än traditionella spisar. I gengäld förbrukar de mindre energi, bland annat för att de är mycket snabba på att värma upp maten och lätta att reglera.

Kokplattan blir dessutom snabbt kall, och som extra säkerhet slås spisens elektronik automatiskt av när grytan tas bort från plattan.

Inte alla grytor går att använda

Nackdelen är att man bara kan använda grytor och stekpannor som har en botten som en magnet kan fästa på, till exempel en botten av järn eller titan.

Enstaka kritiker menar att det magnetiska fältet från en induktionsspis kan vara hälsovådligt, men i de undersökningar som har gjorts har det inte varit möjligt att påvisa några nämnvärda hälsorisker. Under alla omständigheter avtar magnetfältet ganska snabbt med avståndet.

© claus lunau

Elektromagnetisk princip kokar din potatis

Under den keramiska kokplattan på en induktionshäll döljer sig en strömförande spole. Spolen skapar ett magnetfält som överför en ­elektrisk ström till grytan och värmer maten.

Växelström sänds in i en magnetspole

I en induktionshäll är själva kokplattan en magnetspole som inte rör sig. När växelström sänds genom spolen vänds de magnetiska polerna hela tiden, vilket skapar ett svängande magnetfält.

Elektriskt motstånd utvecklar värme

Det svängande magnetfältet reagerar med grytan på kokplattan och inducerar en ström i grytans botten. Det elektriska motståndet i grytans metall är så högt att metallen värms upp och värmer upp maten.

Magnetfältet försvinner när grytan tas bort

Induktion skapar ett kopplat elektromagnetiskt närfält mellan kokplattan och grytan som försvinner med ett ökat avstånd. Därför är kokplattan bara på precis under grytan och stängs genast av när den lyfts upp.