Shutterstock

Hur fungerar en hot pack?

Man kan köpa värmekuddar som blir varma när man böjer en liten metallplatta i dem. Hur fungerar de?

En ”hotpack” eller ”heating pad” är en värmekudde bestående av en liten påse av plast fylld med en vattenlösning av det helt ofarliga saltet natriumacetat. I påsen finns också en liten metallplatta, och när man böjer denna, sätter man igång en reaktion vid vilken saltet fälls ut. När det sker, värms påsen upp till omkring 54 grader Celsius. Värmekudden kan återanvändas – den behöver bara kokas och sedan kylas ned igen. Mängden salt som kan lösas upp i vatten beror på temperaturen. Ju varmare vatten, desto mer salt kan det innehålla. En deciliter vatten kan lösa 139 gram natriumacetat vid 50 grader Celsius.

Kyler man långsamt ned lösningen, kommer den att bli övermättad – det finns då mer salt i lösningen än man normalt kan lösa i vatten. Just saltet natriumacetat har nämligen förmågan att förbli upplöst även vid låga temperaturer. En övermättad saltlösning innehåller en hel del energi, och lösningen är mycket instabil. Det krävs endast en liten störning för att överskottssaltet skall fällas ut och frige all lagrad energi som värme. När metallplattan böjs fram och tillbaka friges kristaller från mikroskopiska sprickor i metallen, och det räcker för att starta utkristalliseringen.