Hur fungerar Bluetooth?

Hur är det möjligt att skicka och ta emot bilder och musik genom luften med Bluetooth?

Blue Tooth

Bluetooth är namnet på en standard, som gör att elektronisk utrustning kan kommunicera trådlöst. Tekniken har snabbt blivit mycket utbredd, bland annat för att den kan överföra stora mängder data med en enormt låg förbrukning av energi.

På samma gång kan man med Bluetooth förbinda upp till åtta olika elektroniska enheter – den enda förutsättningen är att de fysiskt befinner sig i när-heten av varandra, eftersom de vanligaste Bluetooth-systemen har en räckvidd på tio meter.

Kommunikationen sker med radiovågor med en frekvens som ligger mellan den som TV använder och den som används för kommunikation med satelliter. Bluetooth sänder på frekvenser som skiftar 1600 gånger i sekunden och alla ligger i intervallet 2,402 till 2,485 gigahertz. De många frekvensskiftena görs både av hänsyn till säkerheten och för att undvika interferens med andra apparater.

De första versionerna av Bluetooth kunde överföra en megabyte i sekunden, men de nyaste klarar upp till 24 megabyte i sekunden. Oavsett om det är musik, bilder, data eller ljud som överförs, sker det som en digital signal buren av radiovågorna. Bluetooth togs i bruk 1998 och är uppkallad efter den danske vikingakonungen Harald Blåtand.