Har flygplan syretankar ombord?

Man kan väl normalt inte andas på den höjd, där ett passagerarplan flyger. Varifrån kommer syret i kabinen egentligen?

© Shuttertstock

Den typiska flyghöjden för ett stort passagerarflygplan är 10-11 kilometer. Luftens koncentration av syre är ungefär lika hög där som på marken, men trycket är bara en fjärdedel, och det gör att kroppen har svårare att ta upp syre. Av samma orsak är bergsbestigare tvungna att gå långsamt uppåt för att vänja kroppen vid det lägre trycket på höga höjder. Temperaturen utanför planet är också väldigt låg – cirka -50°C – och därför hålls både tryck och temperatur i kabinen uppe på konstgjord väg. Trycket i kabinen är dock något mindre än vid marken – det motsvarar ungefär trycket på 2000 meters höjd. Under hela färden tar planet in frisk luft. Det sker precis före motorerna, där luften komprimeras, innan den används för motorns förbränning. Något av den komprimerade luften leds ut i kabinens ventilationssystem, medan en annan del används för att hålla kabintrycket uppe. Planet medför alltså inget luftförråd för resan. Däremot finns det en nödförsörjning med syrgas, som till exempel används, om det går hål på ett fönster, så att det livsviktiga trycket försvinner. Syret framställs i syrgasgeneratorer genom uppvärmning av vissa kemikalier. Det räcker dock bara i några minuter, så efter sådana olyckor, som lyckligtvis är mycket sällsynta, måste piloten genast gå ned på en höjd, där man kan andas fritt.