Shutterstock

Googles artificiella intelligens kan snart tyda din läkares kråkfötter

AI-datorer hos it-jätten Google kan snart översätta oläsliga kråkfötter till betydelsefulla meningar, som exempelvis ska förhindra feltolkningar av handskrivna läkarrecept.

När din partner, kollega eller läkare skriver meddelanden för hand kan det ibland vara svårt att tyda deras klotter – åtminstone hitintills.

För även de minst lättlästa, handskrivna kråkfötter kan snart med hjälp av artificiell intelligens omvandlas till tydliga bokstäver och meningar med ny Google-teknik.

Det meddelar teknikjätten, efter att Googles Lens-funktion i samarbete med farmaceuter är i färd med att uppgraderas med en ny bild-till-textteknik, som ska underlätta förståelsen.

Förtydligar recept

Bakgrunden till uppgraderingen av Google Lens i exempelvis Androidtelefoner är ett önskemål att göra läkares recept mer lättläsliga för såväl fackpersoner som vanliga människoögon.

Google har nämligen med assistans av medicinvärlden utarbetat modeller som känner igen och förtydligar läkemedel i läkares klotter.

Därmed kan du ta en bild av ditt recept, varpå AI-tekniken i Google Lens översätter kråkfötterna till läsliga anteckningar av de viktiga ingredienserna i receptet.

Risk för felmedicinering

Tekniken presenterades nyligen i Googles tre år gamla indiska tekniklaboratorium.

Bild-till-texttekniken har varit tillgänglig i flera år, men läkarrecept har utvalts som ett nytt viktigt forskningsområde, eftersom de behöver tydas av exempelvis apotekare i utvecklingsländer, där läkare sällan har tid att eller möjlighet att skriva ut digitala recept.

En sydafrikansk studie har därför nyligen avslöjat att 18 procent av sjuksköterskor och 25 procent av apotekare missuppfattar recept, vilket kan leda till livsfarlig felmedicinering.

Svårt att digitalisera

"Om det är svårt för dig att läsa recept, så är det också svårt för datorer att digitalisera dem, eftersom recepten är ostrukturerade och öppna för feltolkningar", förklarar forskningschefen Manish Gupta från Google Research i Indien i ett blogginlägg.

På grund av den problematiska avläsningen har det krävts medicinska experter för att kategorisera och föreslå läkemedel som har angivits i handskrivna recept.

Google vill dock inte sätta något exakt datum för lanseringen av den avancerade bildanalysen av svårläsliga kråkfötter.

Ska stödja 1 000 språk

Den avancerade bild-till-texttekniken ska under kommande år vidareutvecklas i bland annat Indien, där experter som läkare och apotekare hjälper till att förfina den.

Utvecklingen offentliggörs i samband med att Google nyligen har lanserat planer på att stödja 1 000 av världens drygt 7 000 språk, varav många aldrig når internet.

Hittills har Googles så kallade "universella språkmodell" tränats att hantera upp emot 400 olika språk.