Genial uppfinnare låg bakom två av vetenskapshistoriens största misstag

För cirka 100 år sedan uppfann ingenjören Thomas Midgley Jr. två saker, som sett med dagens ögon aldrig borde ha satts i produktion.

Blyhaltig bensin

Algeriet blev det sista landet i världen att förbjuda användandet av blyhaltig bensin i juli 2021.

© Shutterstock.

När en 32-årig kemiingenjör 1921 kommer på idén att tillsätta det blyhaltiga ämnet tetraetyl till bensin, löser han ett jätteproblem som hade plågat den snabbt växande, amerikanska bilindustrin.

Efter fem års experimenterande har Thomas Midgley Jr. (1889-1944) äntligen hittat receptet till en bensin som förhindrar ett oljud i motorn – ett olidligt högt bankande under motorhuven från de då encylindriga motorerna.

Med uppfinningen hittade Midgley en praktisk lösning på ett pressande problem, men han skapade samtidigt ett nytt och mycket mer omfattande sådant.

Världens största koldioxidbov

Medan en uppfinnare som Nikola Tesla efter sin död hyllades för sitt bidrag till civilisationen med uppfinningar som växelströmsgeneratorn, radion och röntgenstrålar, är situationen den rakt motsatta för Midgley, även om forskare enligt The New York Times är överens om att han inte kunde ha förutsett omfattningen av de miljömässiga konsekvenserna med sina uppfinningar.

»Thomas Midgley har egenhändigt påverkar jordens atmosfär mer än någon annan organism i världshistorien«, skriver den amerikanske miljöhistorikern J.R. McNeill i boken Something New Under the Sun.

Men även om Midgley knappast kunde ha förutsett den blyhaltiga bensinens förödande effekt på ozonskiktet, så beskrev han upprepade gånger hur hans egna lungor påverkades av att arbeta i de blyhaltiga ångorna.

Trots det passade han 1924 på att tvätta sina händer i tetraetanyl och sedan inhalera de koncentrerade de koncentrerade ångorna under en presskonferens i New Jersey för att demonstrera hur ofarligt ämnet påstods vara.

Även om blyhaltig bensin förbjöds i USA på 1970-talet och i större delen av Europa under 1980-talet, förbjöds det globalt först 2021, när Algeriet blev det sista landet att sätta stopp.

Från bly till freon

Efter sin uppfinning av blyhaltig bensin uppfann han ännu ett kontroversiellt ämne, nämligen freon, som på vid den tiden uppfattades som ett positivt framsteg.

Med freon som kylmedel kunde industrin nämligen undvika giftiga kylmedel som bland andra svaveldioxid och ammoniak.

Thomas Midgley Jr.

Thomas Midgley var utbildad kemiingenjör och arbetade under större delen av sitt liv för biltillverkaren General Motors.

© Library of Congress

Midgley hade med freon uppfunnit en gas som varken var frätande eller brandfarlig, och som kunde användas i exempelvis kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar till glädje för både konsumenter och tillverkare.

Tre årtionden efter sin död 1944 stod det emellertid klart att han med freon hade uppfunnit ett av de mest förödande ämnena för ozonskiktet.

Nu är ozonskiktet på väg att återhämta sig, och det kan vara skäl att reflektera över Midgleys öde och det ansvar som vilar på forskarnas axlar när de uppfinner nya tekniker, som kan få långsiktiga konsekvenser.