Shutterstock
Jakarta överbefolkning

Fyra tekniker fyller jordklotet med människor

Efter årtusenden med en nästan stabil världsbefolkning har fyra tekniker från 1700-talet och framåt ökat det globala invånartalet exponentiellt. Nya jordbrukstekniker har fyllt många magar i århundraden och nu står megastäderna redo att ta över världskartan och ge tak över huvudet åt de miljarder nya människor som snart tillkommer.

Graf över överbefolkning
© Claus Lunau

I årtusenden ökade jordens folkmängd mycket lite, men från och med mitten av 1700-talet och fram till i dag har tillväxten tagit fart på allvar och fört upp oss över åtta miljarder. Det kan vi tacka framför allt fyra tekniker för – och den fjärde och senaste blir avgörande när vi någon gång under de kommande 14 åren förväntas nå upp till nio miljarder människor.

1750: MAT

åker jordbruk överbefolkning
© Claus Lunau/Shutterstock

Revolution i jordbruket mättar

I mitten av 1700-talet införde brittiska jordbrukare nya jordbrukstekniker. Framför allt konceptet att grödan på en åker skulle varieras från år till år – det så kallade växelbruket – fick stor betydelse. Mellan spannmålsproduktion odlas det exempelvis majrovor och klöver, som kan användas till djurfoder samt bidra med näring till jorden. Tack vare de nya metoderna blev produktionen av livsmedel tio gånger större under loppet av hundra år, samtidigt som behovet av arbetskraft på landet minskade och lantbefolkningen sökte sig till städernas nya fabriker.

1859: VATTEN

kloak överbefolkning
© Claus Lunau/Shutterstock

Kloaker avlägsnade giftigt avloppsvatten

För den växande befolkningen i städerna var hygien ett stort problem. Avloppsvattnet rann längs gatorna och epidemier av vattenburna sjukdomar som tyfus och kolera tog livet av miljontals människor. I London beslöt myndigheterna 1859 att avloppsvatten inte längre skulle ledas ut i floden Themsen, utan leda bort genom ett nätverk av tusentals kilometer kloakrör – det första avloppssystemet i en modern storstad. Avloppen minskade framför allt barnadödligheten avsevärt.

1967: HÄLSA

koppar vaccin ärr överbefolkning
© Claus Lunau/Shutterstock

Globalt vaccinationsprogram utplånar smittkoppor

Smittkoppor är en mycket smittsam virussjukdom, som dödar upp emot varannan smittad person. På 1900-talet dödade sjukdomen omkring 300 miljoner människor – men sedan beslöt sig myndigheter för att utplåna sjukdomen en gång för alla. År 1967 inledde Världshälsoorganisationen, WHO, ett globalt vaccinationsprogram. Bara tio år senare var alla vaccinerade och 1980 hade viruset utplånats. Om vaccinationsprogrammet inte hade genomförts hade sjukdomen i dag troligen kostat fem-tio miljoner människoliv om året.

2023-2100: BOSTÄDER

stad överbefolkning plats
© Claus Lunau/Shutterstock

Megastäder ger plats till fler

Städerna växer explosivt. För 100 år sedan bodde 20-25 procent av världens befolkning i städer – i dag är det 56 procent och siffran väntas stiga till 70 procent inom de närmaste 25 åren. I skrivande stund finns det 45 städer med mer än tio miljoner invånare, och i framtiden förväntas antalet så kallade megastäder bara att öka. En uppskattning från Torontos universitet visar att världens största stad år 2100 kommer att vara den nigerianska hamnstaden Lagos, som vid den tiden kommer att vara hem åt 88 miljoner människor.