Forskare skapar den optimala vingen

En ny flygplansvinge är fem procent lättare än vingarna som i dag används på Boeing 777. Det kan minska bränsleförbrukningen med upp till 200 ton per år.

Boeing 777 kan få fem procent lättare flygplansvingar.

© NIELS AAGE/DTU

En grupp forskare vid DTU i Danmark har skapat den optimala vingen för en Boeing 777.

Vingen är nästan fem procent lättare än nuvarande vingar, vilket kan betyda en bränslebesparing på mellan 40 och 200 ton året

Vingen har konstruerats i ett 3D-program som är 200 gånger mer detaljerat än de som används industriellt.

Forskarna har skrivit ut en del av vingen i storleken 4,5 x 10 x 30 centimeter.

© NIELS AAGE/DTU

Forskarna har själva konstruerat programmet och för att kunna utveckla vingen använde de en superdator med tillgång till 8 000 processorer i fem dagar

Med hjälp av programmet kan de hitta fram till de strukturer som är starkast i förhållande till en konkret belastning, samtidigt som de använder så lite material som möjligt.

Bedriften är inte intressant enbart för flygplansindustrin utan för hela 3D-skrivarbranschen, eftersom den banar väg för att man kan printa större och mer komplexa konstruktioner än tidigare.

Vingar skapade i 3D-program

© NIELS AAGE/DTU

Forskare har konstruerat den lätta flygplansvingen med hjälp av ett 3D-program som har 200 gånger högre upplösning än den nuvarande standarden.

  • INSPIRATION FRÅN NATUREN: Vingens inre strukturer påminner om strukturerna som man kan hitta i naturen, exempelvis i ett skelett eller en fågelnäbb.
  • FEM PROCENT LÄTTARE I ALUMINIUM Om flygplansvingen skrivs ut i aluminium blir den fem procent lättare än de vingar som används på en Boeing 777 i dag.
  • PLATS FÖR STÖRRE MÄNGD BRÄNSLE En stor del av planets bränsle förvaras i vingarna, och den nya vingen kommer därför att ha plats för mer bränsle.