Shutterstock
Www world wide web

Forskare har uppnått svindlande hastigheter för dataöverföring

Forskare har satt världsrekord genom att sända 1,8 petabits per sekund med bara en enda ljuskälla. Metoden kan bidra till att minska internets strömbehov.

Forskare från Chalmers tekniska högskola och DTU har uppnått svindlande hastigheter i dataöverföring och är först i världen med att överföra mer än en petabit per sekund (Pbit/s) enbart med hjälp av en laser och ett enda optiskt chip. En petabit motsvarar en miljon gigabit.

I testet lyckades forskarna överföra 1,8 Pbit/s, vilket motsvarar två gånger hela världens totala internettrafik, och detta buret av ljuset från en enda optisk källa och inte de drygt 1 000 optiska källor som skulle behövas med dagens kommersiella utrustning.

Ljuskällan är ett speciellt optiskt chip som kan använda ljuset från en enda infraröd laser för att skapa ett regnbågsspektrum av färger, det vill säga många frekvenser. Det innebär att en frekvens hos en laser kan mångdubblas till hundratals frekvenser i ett enda chip.

Chalmers tekniska högskola har utvecklat chippet.

Enorm potential

Forskare från DTU har bidragit med en beräkningsmodell som gör det möjligt att teoretiskt undersöka potentialen för dataöverföring med ett enda chip liknande det från experimentet. Beräkningarna visade på en enorm potential att skala upp lösningen.

Professor Leif Katsuo Oxenløwe, chef för centret Silicon Photonics for Optical Communications vid DTU, understryker just detta att den nya metoden är skalbar.

– Våra beräkningar visar att vi med ett chip och en laser kommer att kunna sända upp till 100 Pbit/s. Det beror på att vår lösning är skalbar, både när det gäller att skapa många frekvenser, men också när det gäller att dela upp frekvenskammen till många rumsliga kopior och därefter förstärka dem optiskt och använda dem som parallella källor med vilka vi kan överföra data.

Kan minska internets strömförbrukning

Forskarnas lösning bådar gott för internets framtida strömförbrukning, skriver DTU i ett pressmeddelande.

– Med vår lösning finns det med andra ord möjlighet att ersätta de hundratusentals lasrar som finns ute i internets knutpunkter och datahallar, som alla slukar ström och genererar värme. Här har vi en möjlighet att bidra till att uppnå ett internet med ett mindre klimatavtryck, säger Leif Katsuo Oxenløwe.

Försöket där forskarna överförde 1,8 Pbit/s och de efterföljande beräkningarna har publicerats i Nature Photonics.