Mark Stone/University of Washington

Forskare förvandlar insekter till videodrönare

En superlätt, fjärrstyrd kamera ger biologer möjlighet att se världen med insekternas ögon.

Forskare från University of Washington i USA tagit fram en videokamera som är så pass liten och lätt att den kan monteras på ryggen på en skalbagge. På så sätt kan biologer få en helt ny inblick i insekternas värld.

Kameran drivs av ett batteri och är utrustad med ett datorchip samt en antenn som skickar bilderna vidare trådlöst till en mobiltelefon på upp till 120 meters avstånd. Den spelar in en video med fem bilder per sekund, i en upplösning på 160 x 120 pixlar.

En ny kamera som bara väger 248 milligram kan med lätthet bäras av en skalbagge. Nästa steg är en kamera som insekter kan flyga med.

© Mark Stone/University of Washington

Men hjälp av mobilen kan forskarna fjärrstyra kamerans rörelser via bluetooth. Det gör den genom att skicka ström genom den arm som kameran är monterad på.

Strömmen får armen att böjas, vilket gör att kameran vrids till ena sidan. På så sätt kan forskarna panorera 60 grader med kameran.

VIDEO: Se kameran arbeta

Video

Kamerasystemet väger bara 248 milligram – det vill säga mindre än en sedel – och är därmed den lättaste trådlösa och fjärrstyrda kamera som byggts.

Forskarna kan inte kontrollera hur skalbaggen rör sig, men det är inte nödvändigt, anser de.

Forskarna monterade den ultralätta kameran på en skalbagges rygg och skalbaggen kunde utan problem vandrar runt med den. Efter försöket levde skalbaggen vidare utan ta skada.

© Mark Stone/University of Washington

Tanken är att kunna montera kameror på exempelvis hundratals skalbaggar och sedan släppa ut dem i det område som biologer vill kartlägga eller övervaka.

Nästa steg är att minska vikten på kamerasystemet med mellan 50 till 100 milligram så att insekter som exempelvis humlor kan flyga runt med det.