Shutterstock

Forskare avslöjar de säkraste platserna om ditt plan störtar

De säkraste platserna är de minst populära.

Risken att dö i en flygplanskrasch är cirka en på elva miljoner.

Men om olyckan är framme kan den plats du sitter på i flygplanet spela stor roll.

Det säger Doug Drury, professor vid Central Queensland University i Australien, som har satt sig in i och undersökt ämnet i en akademisk artikel i The Conversation.

Tittar man på statistiken är det enligt professorn inte de mest populära och komfortabla platserna som ger störst chans till överlevnad om olyckan är framme. Snarare tvärtom.

Det är nämligen platserna i mitten av raderna längst bak i planet som är de säkraste.

Drury baserar analysen bland annat på en genomgång av 35 års information från flygplansolyckor i det amerikanska mediet Time Magazine.

Där framgår det att passagerare på platserna i mitten av raderna längst bak i flygplanen har en dödlighet på 28 procent om det sker en olycka. Det kan jämföras med att passagerare som sitter mitt i flygplanet, vid mittgången, har en dödlighet på 44 procent.

Det är enligt Drury alltid bäst att sitta nära en nödutgång, eftersom det ger en snabb chans att ta sig ut ur flygplanet – förutsatt att det inte brinner på den sida du sitter.

Att säkerheten i mitten av flygplanet är betydligt sämre än längst bak beror på att de flesta flygplan har sitt bränsle i vingarna. Och det är en stor nackdel om det är där man måste ta sig ut.

Samtidigt är det bättre att sitta längst bak än längre fram i flygplanet därför att de som sitter längst fram råkar sämst ut om planet nödlandar eller störtar.

Mittplatserna är säkrare än både fönsterplatser och de vid gången, därför att personerna bredvid fungerar som ett slags "buffert", säger Drury.

Det som i slutändan avgör om man överlever eller inte är dock inte vilket säte man sitter på, utan vilken typ av olycka man råkar ut för, förklarar han och understryker att flygolyckor som bekant är ytterst sällsynta. Risken att omkomma i en trafikolycka är exempelvis betydligt högre.