Shutterstock
usb-minne

Finns det något maxtak för lagringsutrymmet?

Hårddiskar och USB-minnen erbjuder alltmer lagringsutrymme. Kommer det att fortsätta så eller finns det en fysikalisk gräns?

Fysiken anger ett teoretiskt maxtak för lagringsutrymme per volymenhet, eller hur många bitar till exempel en kubikcentimeter kan innehålla.

Gränsen ligger med forskarnas nuvarande förståelse av universum någonstans kring 1 066 bitar per kubikcentimeter. I jämförelse uppskattar IT-experter att det år 2025 kommer att finnas 1,4 kvadriljoner (24 nollor) bitar på internet.

En annan jämförelse är att 1 066 bitar per kubikcentimeter är mer än 1 050 gånger mer än den högsta informationstätheten på hårddiskar, minneskort och USB-minnen i början av 2021.

Det största USB-minnet som finns att köpa i detaljhandeln har just nu en kapacitet på 4 TB (terabyte) eller cirka 30 biljoner (12 nollor) bitar.

I teorin kan med andra ord lagringsutrymmet med nuvarande tillväxttakt öka i flera hundra år mot den teoretiska gränsen. Men tekniken kommer sannolikt aldrig att nå ända upp till maxtaket.

Maxtaket 1 066 bitar per kubikcentimeter hänger ihop med den så kallade Plancklängden, ℓP, som har fått sitt namn av den tyske fysikern Max Planck. Plancklängden är cirka 1,6 gånger 10 upphöjt till -35 meter, vilket är 1 022 gånger mindre än en atomkärna.

Plancklängden är enkelt uttryckt den minsta möjliga längd som kan existera. Längden definierar även den minsta möjliga yta och den minsta möjliga volym som en minnescell till en bit kan ha.