L. Liu & R. J. A. M. Stevens
vindkraftverk-vindskydd

Vindmur förstärker vindkraftverk

Små hinder i terrängen framför vindkraftverk kan öka vindhastigheten högre upp och därmed öka vindkraftverkets energiproduktion med upp till 10 procen

Vindkraftverk är en viktig del av lösningen när fossila bränslen som kol, olja och gas ska fasas ut. Nu har nederländska forskare hittat en metod som kan öka vindkraftverkens effektivitet med upp emot tio procent.

Vid första anblick skulle man kunna tro att en platt terräng utan hinder som kullar, hus eller vegetation skulle ge de högsta vindhastigheterna och därför vara optimal för vindkraftverk.

Vindkraftverk, mark, sol
© Shutterstock

Murar ger mer vind

Men hinder kan faktiskt leda till en ökad effekt. En låg mur framför vindkraftverket pressar vinden uppåt och ökar på så sätt vindhastigheten vid turbinbladen. Detta innebär större effekt från vindkraftverket bakom hindret.

Tyvärr har studier visat att effekten är negativ om vindkraftverket står tillsammans med andra vindkraftverk i en vindkraftpark – då kommer de andra turbinerna att tappa mer kraft än det främsta vindkraftverket.

Nu har forskare från University of Twente i Nederländerna dock kommit fram till en lösning.

VIDEO: Se hur små vindmurar skapar turbulens i luften

© L. Liu & R. J. A. M. Stevens

I laboratoriet har de simulerat hinder med olika höjd, bredd och plats i förhållande till en vindkraftpark med 24 vindkraftverk, och med rätt hinder kan den totala effekten från vindkraftparken öka med upp till tio procent.

Hindren måste vara cirka en tiondel så höga som vindkraftverket, och bredden ska vara fem gånger höjden. Med hjälp av murar eller träd i denna höjd kommer samtliga vindkraftverk att dra nytta av den ökade vindhastigheten.

Forskningsresultaten visar att ingenjörer, trots decenniers erfarenhet av vindkraftverk, fortfarande kan optimera tekniken.

Om alla vindkraftverk i världen var tio procent mer effektiv skulle vindproduktionen öka med vad som motsvarar 50 kolkraftverk.