Bladen på vindkraftverk sänder ut buller när de roterar.

© Stockr // Shutterstock

Vindkraftverk kan leda till huvudvärk och sömnsvårigheter

Även om vindkraftverk inte har någon direkt effekt på din hälsa har forskare från MIT upptäckt att irritationen över buller från vindkraftverk indirekt kan leda till hälsoproblem.

Ett rotorblad på 60 meter framkallar ett visst buller när det klyver vinden med 150 kilometer i timmen.

Vindkraftverk kan bullra så kraftigt att de som bor i närheten påstått att bullret på verkat deras hälsa.

Vindkraftverk utsänder så kallat lågfrekvent buller (10–160 Hz) och infraljud (4–20 Hz). De ljud vi människor kan höra ligger normalt på 50–12500 Hz.

Din egen irritation gör dig dålig

Studier visar att infraljud och lågfrekvent buller från vindkraftverk ligger långt under de gränsvärden som gäller i många länder.

År 2014 publicerade forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA resultaten av en omfattande studie av just detta bullers betydelse för vår hälsa.

Slutsatsen var att bullret inte påverkar hälsan direkt, men att vissa personer kan bli så irriterade att de utvecklar exempelvis sömnproblem och huvudvärk.

FAKTA: Vindkraftverk bullrar som ett kylskåp

Om man bor precis vid ett modernt vindkraftverk låter dess buller lika mycket som en gräsklippare eller en motorsåg.

Redan på 100 meters håll dämpas oljudet så pass mycket att vindkraftverket inte låter mer än ett vanligt samtal.

© GÜRCIN ALTINKAYA