Alpha 311

Vindkraftverk genererar el från motorvägens trafik

Lufttrycket från bilar kan leverera el både till gatubelysning och det vanliga elnätet.

Nya uppfinningar kan vara så pass enkla och ändå geniala att det är svårt att förstå att de inte har gjorts tidigare.

En sådan har nu skapats av det brittiska företaget Alpha 311. Tanken är att använda den befintliga infrastrukturen längs motorvägar för att generera och transportera ren energi.

VIDEO: Se trafikturbinerna i drift

Cylindriska turbiner på lyktstolparna drivs av lufttrycket från bilarna.

Företaget ska montera cylindriska vindkraftverk på lyktstolparna och låta lufttrycket från de passerande bilarna få turbinerna att snurra. Energin från turbinerna laddar ett batteri som förser gatubelysningen med el.

I synnerhet de turbinerna som placeras i mitten mellan vägarna kommer att få mycket energi från trafiken eftersom de aktiveras från båda sidor.

Varje turbin kan förse tio hushåll med el

Tester av en prototyp av turbinen visar att den kan producera upp emot 70 kilowattimmar per dag. Detta motsvarar produktionen av 21 kvadratmeter paneler med solceller, vilket räcker för att förse tio hushåll med el.

Prototypen av turbinen (till vänster) är en meter hög, 0,75 meter i diameter och väger 12 kilo. Den slutliga versionen (till höger) kommer bara väga 3,7 kilo.

© Alpha 311

Företaget uppskattar att den slutliga versionen av trafikturbinen kommer att kosta cirka 23 700 kronor.

De kablar som i nuläget används för att förse gatubelysningen med el ska användas för att leda överskottet av el från turbinerna till elnätet så att systemet kan leverera ren energi för andra ändamål än vägbelysning.

Företaget för just nu dialog med myndigheter i både Storbritannien och USA för att kunna sätta upp de första turbinerna längs vägarna.