Shutterstock

Vilket väder ger lägst elpriser?

Elpriserna har ökat dramatiskt se senaste åren samt varierar efter tiden på dygnet och vädret. Men vilken typ av väder ger de lägsta elpriserna?

Priset på grön el styrs av utbud och efterfrågan, vilka båda två varierar beroende på vädret.

Utbudet varierar därför att vattenkraftverk behöver regn, solceller behöver solsken och vindkraftverk behöver blåst. Efterfrågan hänger ihop med temperaturen, eftersom kyla ökar energiförbrukningen i exempelvis elektriska värmepumpar.

Variationerna innebär att en kilowattimme i exempelvis Danmark kan kosta från 0 kronor till över fem kronor före avgifter.

Dåligt väder ger låga priser

I Sverige, Norge, Finland och Island är elen billigast när det finns rikligt med vatten till vattenkraft. Dammbyggnader och glaciärer samlar normalt upp regnvattnet, så att priset jämnas ut under året. Långvarig brist på nederbörd under sommaren 2022 ledde dock till rekordhöga elpriser i bland annat södra Norge, där vattenkraftverken inte kunde arbeta för full kraft.

I Danmark och Nederländerna är elen billigast när det blåser, speciellt under höst- och vintermånaderna. När luften är kall innehåller blåsten nämligen mer energi. Ett vindkraftverk kan därför producera upp emot sju procent mer el vid samma vindhastighet, när temperaturen är noll grader jämfört med när den är 20 grader.

Elnätet i Europa är för övrigt ihopkopplat, så att priset för el i exempelvis Danmark minskar om det har regnat mycket i Norge och vattenkraftverkens reservoarer har fyllts på.

Den billigaste elen i ditt eluttag är därför i regel även den grönaste.