Shutterstock

Vilka länder producerar mest hållbar el?

Förnybar energi står för cirka 28 procent av elproduktionen i världen. Vilka är de fem största producenterna av hållbar el i förhållande till ländernas totala elproduktion?

Sverige får 67 procent av sin el från förnybara källor, och då framför allt från vattenkraftverk. Det räcker till en sjunde plats bland länderna med störst andel el från förnybar energi.

Nedan kan du se vilka fem länder som ligger högst i topp.

1. Norge

© Shutterstock

99 procent

Vattenkraftverk levererar majoriteten av all el i norrmännens uttag. Landet har 1 739 vattenkraftverk och drygt 1 000 vattenreservoarer. Dessutom producerar Norge el från vindkraftverk och solceller. En del av elen säljs vidare till Storbritannien via undervattenskablar.

2. Uruguay

© Shutterstock

98 procent

Under loppet av ett decennium har det sydamerikanska landet gjort sig av med sitt beroende av fossila källor och producerar i dag nästan uteslutande el från förnybara energikällor – främst vattenkraft. Uruguay är dessutom världens tredje största producent av vindkraft.

3. Nya Zeeland

© Shutterstock

80,9 procent

Elen i Nya Zeeland är huvudsakligen förnybar och kommer främst från vattenkraft. Men även sol- och vindenergi utgör en betydande andel, medan cirka 15 procent av den förnybara elen kommer från geotermisk energi i vulkanområdet Taupo.

4. Brasilien

© Shutterstock

78,4 procent

Vattenkraft är den största källan till förnybar energi i Brasilien. Paranafloden blockeras av den gigantiska Itaipu-dammen, som är världens näst största sett till elproduktion. Dammen överträffas endast av De tre ravinernas damm över Yangtzefloden i Kina.

5. Colombia

© Shutterstock

74,5 procent

Colombia är det tredje största landet i Sydamerika när det kommer till kapacitet för vattenkraft, och den står för drygt 70 procent av landets elproduktion. Potentialen för vattenkraftverk är särskilt stor i den västra delen av Colombia, där Anderna innebär stora höjdskillnader i terrängen.