Den trådlösa strömmen är här

Elektricitet skickas redan trådlöst i elektriska tandborstar och vattenkokare. Nu ska strömmen skickas över större avstånd så att även din dator och tv kan slippa sladdar. Se här hur det fungerar.

Trådløs el teaser

Rendan nu kan elektricitet skickas trådlöst, men bara över korta avstånd. Det sker exempelvis i eltandborstar, där en kopparspole i laddaren omvandlar el till ett magnetfält. Magnetfältet fångas upp av en kopparspole i tandborsten, varpå fältet omvandlas till elektricitet igen.

Problemet är att energin går förlorad om avståndet mellan spolarna är för stort.

El rör sig trådlöst genom luften

Ett nytt sätt att använda tekniken gör dock att energin kan skickas över större avstånd utan att gå förlorad.

Hemligheten är att göra spolarna i systemet resonanta, så att magnetfälten pulserar i samma takt. På så sätt bevaras energin.

I framtiden kan en spole vara inbyggd i din tv och strömmen kan skickas trådlöst från en spole i väggen som är ansluten till elnätet..

Är trådlös el farlig för människor?

Enligt forskarna behöver man inte vara rädd för att få en stöt av trådlös el. Det magnetiska fältet mellan kopparspolarna kan gå igenom de flesta material och är ungefär så svagt som jordens eget magnetfält.