Lavo
vätgasbatteri

Vätgasbatteriet ger ditt hem grön el

Ett nytt vätgasbatteri, som installeras direkt i hemmet, lagrar elektricitet från solceller och säkerställer grön el i två dygn.

I framtiden ska vår el komma från förnybara energikällor som solceller och vindkraftverk - även hemma. Mängden el från gröna källor varierar dock under dagen och måste därför kunna lagras.

Just lagringen av klimatvänlig el har länge varit den stora utmaningen med den gröna omställningen.

Nu har det australiska energiföretaget Lavo byggt ett nytt kompakt system, Green Energy Storage System (GESS), som kan anslutas direkt till ett hus med solceller.

Batteriet kan omvandla ström till vätgas – och tillbaka igen när husets invånare behöver det.

Batteriet spjälkar vatten och bränner väte

Lavos batterisystem består av en elektrolysapparat med en bränslecell, förpackad i en futuristisk låda.

Batteriet säkerställer grön el till datorn, diskmaskinen och laddaren i upp till två dygn, lovar de australiska utvecklarna.

Solceller på hustak

Lavos nya vätgasbatteri är konstruerat för att lagra el från till exempel solceller.

© Shutterstock

När solceller på hustaket utvinner överskottsel skickas den till elektrolysapparaten där två elektroder är nedsänkta i vatten. Elen i ektroderna spjälkar upp vattnet så att syre bubblar upp från den ena elektroden och vätgas från den andra.

Vätgasen samlas upp vid vattenytan och lagras därefter i en liten tank under tryck. När hushållet behöver el pumpas vätgasen in i bränslecellen.

Där kommer den i kontakt med ett så kallat katalytiskt material som delar vätgasen i positiva joner och negativa elektroner. Jonerna rör sig genom ett speciellt membran, vilket elektronerna inte kan. Därför tvingas de genom en extern krets och detta skapar den elen till huset.

Byter effektivitet mot kapacitet och lång livslängd

Systemet har en kapacitet på 40 kilowattimmar, vilket räcker för att hålla ett hem i drift i två dygn.

Lavo hoppas att den stora kapaciteten gör deras lösning mer attraktiv än exempelvis bilföretaget Teslas Powerwall – ett stort litiumjonbatteri med en kapacitet på endast en tredjedel av GESS.

Dessutom anser företaget att GESS har en betydligt längre livslängd än andra batterier – och systemet innehåller heller inga farliga kemikalier.

Systemet har en total verkningsgrad på cirka 50 procent. Med andra ord "slösar" GESS bort nästan hälften av den kraft som dina hårt arbetande solceller drar ur solens strålar. Som jämförelse har ett batteri som Teslas Powerwall en verkningsgrad på drygt 90 procent.