Shutterstock
Hydro el-kraftverk över fördämning

Världen är full av naturliga energilager

Naturliga vattenreservoarer kan lagra enorma mängder grön energi – och lagren ligger till och med precis där de behövs.

Runtom i världen väntar över en halv miljon naturliga energilager bara på att fyllas med grön energi. Detta positiva meddelande kommer från Australian National University.

I takt med att världen övergår till grön energi och produktionen av solkraft och vindenergi blir allt mer effektiv dyker nya utmaningar upp: Hur ska vi kunna lagra den gröna energin?

Produktionen av sol- och vindenergi följer inte alltid behovet av den, så vi behöver samla upp och spara energin till dess den ska användas.

Lösningen finns i naturen

Ingenjörerna har problem med att utveckla billiga batterier som kan lagra mycket stora mängder energi under lång tid, så därför behövs andra lösningar.

En av dem är att använda strömmen till att pumpa vatten från en lågt liggande reservoar upp i en högre sådan. Där kan energin ligga lagrad så länge som det behövs utan att något går till spillo.

När den senare behövs är det bara att öppna slussarna och leda vattnet genom turbinerna i ett vattenkraftverk som omsätter energin till ström.

Lagren ligger i tätbefolkade områden

Forskarna har granskat mätningar som gjorts från satelliter för att identifiera de ställen i landskapet över hela världen där det är möjligt att lagra energi i naturligt skapade reservoarer.

Resultatet visar på hela 530 000 ställen som är lämpliga. Lika viktigt är: Största delen av dem ligger tätbefolkade områden.

Det innebär att energin kan lagras nära de ställen där större delen av energin ska användas. Ett av få undantag är Nordeuropa, där vi måste använda lager längre söderut.

© ANU/AREM

Kort väg från lager till konsument säkrar effektivitet

Landskapets energilager ligger generellt i närheten av världens tätast befolkade områden. Det innebär mindre energiförluster när strömmen ska transporteras från vattenkraften till konsumenterna.

Forskarna medger att det naturligtvis är en del av de naturligt skapade reservoarerna som av olika skäl inte kommer att kunna utnyttjas, men det är inte något stort problem.

Enligt forskarna blir det bara nödvändigt att använda de allra bästa för att få tillräcklig lagerplats i ett 100 procent grönt och världsomspännande energinät.