Modvion
Trævindmølle indefra

Sverige bygger hållbart vindkraftverk – av trä

Ett modernt vindkraftverk av trä står snart färdigt i Sverige. Det är starkare, lättare och grönare än ett vanligt vindkraftverk av stål.

Vindkraftverk av trä låter kanske som något från förr i tiden. Moderna vindkraftverk görs av stål, fiberglas och liknande industriella material, och efterfrågan på dem växer stadigt.

Vindkraft är faktiskt på väg att bli den största energikällan i EU redan år 2027.

Men i takt med den ökade efterfrågan uppstår frågan kring den enskilda vindkraftverkets hållbarhet. För även om vindkraft är ekologiskt hållbar medför det kraftiga föroreningar att bygga själva vindkraftverket. Åtminstone om det har byggts av stål och fiberglas.

Vindkraftverk utanför Göteborg

Sveriges första vindkraftverk av trä, med en höjd på 30 meter, har uppförts på Björkö utanför Göteborg. Prototypen är konstruerad av laminerat trä, som är starkare än stål – och den kommande, riktiga modellen kommer att bli 100 meter hög.

© Modvion

Därför har vindkraftverk av trä blivit aktuella igen. Kraftverken i trä är nämligen starkare, lättare och grönare än vanliga vindkraftverk. Kanske är vindkraftverken i trä vägen framåt.

100 meter högt kraftverk av trä

Sverige har nyligen tilldelats 6,5 miljoner euro i EU-stöd för att. bygga ett vindkraftverk av trä utanför Göteborg. Vindkraftverket byggs av det svenska företaget Modvion, och det ska bli 100 meter högt.

Modvion byggde ett prototyptorn på 30 meter redan i våras, och står nu redo att uppföra den första fungerande modellen. När den är färdig behöver de inte rulla tummarna. De har nämligen redan fått order på ytterligare tio kraftverk.

Ett vanligt vindkraftverk innehåller i dag hundratals ton stål, och för varje ton stål som produceras släpps det ut 1,9 ton koldioxid. Tillverkningen av ett enda vindkraftverk släpper med andra ord ut flera hundra ton koldioxid.

Ett välplacerat vindkraftverk kan snabbt generera tillräckligt mycket grön energi för att rättfärdiga det stora utsläppet under tillverkningen.

Starkare, grönare och lättare

Men vindkraftverk i trä har ett stort försprång. Deras klimatkalkyl ser nämligen mycket bättre ut från början, eftersom trämaterialet binder den mängd koldioxid som togs upp från atmosfären när trädet växte.

De nya vindkraften av trä är byggda av en kombination av limträ och kertoträ som satts ihop i tunna skikt och lagts åt samma riktning. På så sätt får materialet en regelbunden, stark och smidig struktur, vilket ger det en väsentligt bättre förmåga att klara böjspänning än vanligt trä.

Utöver att det är hållbart är trä ett attraktivt material för vindkraftverk eftersom träet faktiskt har större styrka per vikt än stål. Enligt Modvion är både limträ och kertoträ 55% starkare än stål per massenhet och det gör helt enkelt vindkraftverket lättare. Det gör de lättare att transportera och dessutom kan vindkraftverken byggas högre än vad de är i dag.