Shutterstock

Varför har Sahara inga solceller?

Kan man inte utnyttja solljuset och utrymmet i Sahara till att bygga enorma solcellsanläggningar, som kan producera stora mängder föroreningsfri energi?

Det kan vara lämpligt att placera solenergianläggningar i öknar. Skulle bara fyra procent av jordens öknar täckas med solceller, kunde hela den globala energiförbrukningen i princip täckas. Att det ännu inte finns stora solcellsanläggningar till exempel i Sahara beror först och främst på priset. Solcellsanläggningar är dyra, och de flesta användare bor långt borta. Det är synnerligen dyrt att dra kablar eller bygga långa högspänningsledningar.

Instabila politiska förhållanden är ett annat skäl till att Sahara saknar stora solcellsanläggningar, men de kommer säkert. IEA, International Energy Agency, har tillsatt en arbetsgrupp som utreder möjligheterna att etablera solcellskraftverk i Sahara. De första ansatserna till stora solenergianläggningar i ökenområden körs nu i gång. En 644 MW-anläggning i Nevadaöknen i USA invigdes i juni 2007, och i Förenade Arabemiraten skall man bygga en anläggning, som skall förse 10000 hushåll med ström.