Shutterstock

Ny typ av "solcell" använder skugga till att skapa elektricitet

Forskare från Singapore har utvecklat ett slags solcell, som inte behöver direkt solljus för att producera energi. Det kan vara ett genombrott för solenergi i städer.

När man talar om solceller brukar skugga vara den största fienden. Ju mer skugga, desto lägre effekt. Men nu har forskare vid Singapores nationella universitet uppfunnit en apparat som kan använda skuggan till att alstra elektricitet.

För det otränade ögat ser den så kallade skuggeffekt-generatorn kanske ut som en vanlig solcell med en remsa plastfilm, på vilken små plattor av kisel har placerats. Men den fungerar på ett i grunden annorlunda sätt.

Vanliga solceller kräver direktstrålning från solen, men generatorn använder sig i stället av kontrasten mellan ljus och skugga för att skapa elektricitet. När generatorns olika sektioner ligger i ljus respektive skugga, uppstår en elektrisk spänning mellan sektionerna, vilken skapar energi.

Se forskarna samla energi i hälften ljus, hälften skugga:

Dubbelt så effektiv och tio gånger billigare

Generatorn producerar i dag väsentligt mindre ström än vanliga solceller under optimala förhållanden, men i en miljö med svagt ljus och skiftande skuggor – exempelvis inuti ett hus – fungerar den dubbelt så effektivt som konventionella solceller. Dessutom är den tio gånger billigare att producera än vanliga solceller.

Det finns med andra ord en potential att använda den nya tekniken i stor skala.

I dag producerar generatorn tillräckligt mycket energi för att driva en digital klocka, och den stora utmaningen är att öka effektiviteten, om den även ska användas i andra sammanhang. Men det avskräcker inte forskarna.

Apparaten är i dag framtagen för hemelektronik, som smartmobiler eller andra prylar, men man menar att förbättringar i tekniken utan problem kan leda till utomhusanvändning i stor skala. Kanske till och med som en central bricka i den breda energiförsörjningen.

Generatorn kan enligt forskarna vara speciellt användbar i tätbebyggda städer, där höga hus och trafik kastar skuggor som den kan använda till sin energiproduktion. Och eftersom generatorn varken påverkas av temperatur eller luftfuktighet, kan den installeras på alla möjliga ytor – de kan exempelvis installeras i trottoarerna.