Framtidens solceller imiterar växter

Nu har forskare uppfunnit solceller som imiterar växter fotosyntes. Men det finns en avgörande skillnad – solcellerna producerar inte socker som växter, utan solbensin.

© Shutterstock

Bensin gjord av solljus. Den nästan utopiska visionen har blivit verklighet tack vare så kallade biomimetiska solceller, som använder bakterier till att kopiera växternas fotosyntes. Solcellerna är till och med mer effektiva än växterna.

Medan växter bra omsätter en procent av solljusets energi till sockerämnen som de använder i sin tillväxt, omvandlar de revolutionerande biomimetiska solcellerna tio procent av energin i solstrålarna till att skapa flytande bränsle liknande med bensin, petroleum och diesel.

Solcell och bakterie samarbetar

Biomimetiska solceller består av två komponenter, som framställer solbensinen av väte och växthusgasen koldioxid.

Först delar en solcell vattenmolekyler i syre och väte.

En ny sorts solcell får syre och väte att sippra upp direkt från ytan – med solljus som energikälla.

© MIT

Vätet skickas vidare till den andra delen av cellen, där bakterier spjälkar upp tillsatt koldioxid i syre och kol.

Syret stängs ute i luften, medan kolet förenas med vätet i så kallade kolkedjor. Bakterierna är genmodifierade, så att de framställer kedjorna som flytande bränsle – solbensin.

Tekniken är CO2-neutral

Kan solcellerna fungera i stor skala kommer det att bli en outtömlig energikälla, som kan fortsätta att producera solbensin i åratal.

Solbensinen är klimaneutral, eftersom det CO2-utsläpp som sker vid förbränningen av bensinen motsvarar den mängd växthusgas, som avlägsnas från atmosfären för att fodra bakterierna i solcellerna.