Dyson Award

Fönster av avfall samlar upp outnyttjad energi från solen

De fångar upp det ljus som traditionella solceller inte kan fånga. De fungerar när det är molnigt. Och de kan förvandla våra hus till enorma solpaneler. Allt tack vare en ung filippinsk uppfinnare.

Carvey Maigue, en student från Mapúa University i Filippinerna, har uppfunniten ny typ av material, delvis tillverkat av matavfall, som kan användas i högeffektiva solcellsystem.

Förhoppningen är att genom att exempelvis använda uppfinningen på fönster i höghus blir det möjligt att producera stora mängder hållbar energi med hjälp av växter.

Maigue har tilldelats The James Dyson Award 2020 inom hållbarhet för sin uppfinning, som enligt honom är inspirerad av norrsken - därav namnet AuREUS, som anspelar på den latinska termen för norrsken: "Aurora".

🎬 Se här hur uppfinnaren fick sin idé:

Norrsken visade vägen

Polarsken – norrsken eller sydsken – uppstår när elektriskt laddade partiklar skjuts ut från solen i så kallade solfacklor. När partiklarna träffar jordens nord- eller sydpol tillförs elektroner i atmosfären extra energi. Elektronernas högre energitillstånd visar sig därefter i ett synligt, glödande ljus.

AuREUS använder en liknande princip.

Det flexibla, hållbara materialet är tillverkat av en hartsliknande plast där fruktfärg, som extraheras från kasserade grödor, tillsätts. Fruktfärgen innehåller partiklar som kan absorbera solens osynliga UV-ljus och förvandla det till synligt ljus.

Det synliga ljuset kan därefter reflekteras mot solceller, som sedan kan generera el.

Höghus blir solcellsanläggning

AuREUS använder inte enbart kasserad frukt och grönsaker, uppfinningen fångar även upp det osynliga ”avfallsljuset” från solen som solceller vanligtvis inte kan använda.

Även när solen inte skiner reflekteras UV-ljus från trottoarer och byggnader - och detta ljuset AuREUS kan nu fånga upp och förvandla till el. Carvey Maigue betonar att AuREUS solpaneler därför inte behöver vändas mot solen vilket vanliga solpaneler måste i dag.

Planen är att AuREUS-materialet ska användas som exempelvis fönster i höghus och på så sätt förvandla husen till gigantiska vertikala solpaneler. Genom att placera solceller i en ram runt AuREUS-fönstren kommer UV-ljuset från solen att reflekteras på solcellerna och därigenom omvandlas till el.

Men det finns även andra möjligheter: Eftersom AuREUS-materialet är relativt flexibelt fantiserar Carvey Maigue också om att införliva uppfinningen någon annanstans i framtiden, exempelvis i bilar eller till och med i våra kläder.