Ciel & Terre

Flytande solceller kan täcka halva världens elbehov

Vattenkraftverk har en enorm oanvänd potential: Utrymme. Flytande solceller på kraftverkens stora vattenreservoarer kan leverera el till halva världen.

Om världens befintliga vattenkraftverk uppgraderas med solceller, så kan hälften av den globala elförbrukningen täckas av hållbar energi.

Det är slutsatsen i en studie från amerikanska energidepartementets laboratorium för hållbar energi (NREL).

Vattenkraft utgör redan ungefär hälften av den hållbara energiförsörjningen i Europa, men enligt NREL finns det trots det kvar en stor oanvänd potential.

🎬 Se testsolcellerna flyta i Portugal

Infrastrukturen är redan på plats

De flesta vattenkraftverk alstrar el med hjälp av turbiner, som är installerade i dammbyggnader. Dammarna fördämmer floder och skapar på sätt nya vattenreservoarer med stora, outnyttjade ytor.

NREL:s idé är enkel och elegant: Att installera stora flytande solcellsanläggningar i de lediga vattenreservoarerna och förbind dem med vattenkraftverkens befintliga infrastruktur. Vattenkraftverken är nämligen redan utrustad med transformatorstationer, som kan öka elens spänning innan den skickas vidare ut i elnätets högspänningsledningar.

Enligt NREL ska sol-/vattenkrafthybriderna kunna generera upp emot 10 600 terawattimmar el om året förutom den energi som vattenkraftverken redan alstrar.

För att sätta den siffran i perspektiv, så låg hela världens totala efterfrågan på energi under 2018 på 22 300 terawattimmar. Hybridkraftverken kan med andra ord täcka knappt hälften av världens elförbrukning.

380 000 lämpliga reservoarer i världen

Sol-/vattenkrafthybriden finns i dag på flera platser i världen. Bland annat i form av ett experimentellt projekt vid en dammbyggnad på Rabagãofloden i Portugal, där 840 flytande solpaneler täcker nästan 2500 kvadratmeter av reservoarens vattenspegel. Företaget bakom experimentet planerar redan att expandera projektet genom att installera ytterligare 11 000 flytande solceller längre söderut i Portugal vid vattenkraftverket Alqueva.

Men man är långt ifrån att infria den fulla potentialen. Enligt NREL:s analys finns det nästan 380 000 liknande vattenkraftsreservoarer i världen, som lämpar sig för en solcellsinstallation.

Enligt forskarna ska siffran betraktas som ett översta tak och inte en exakt bild av hur många sol-/vattenkrafthybrider som vår energimarknad kan driva effektivt.

Nästa steg på vägen blir att analysera de portugisiska försöken innan forskarna – visa av erfarenheten – kan börja lokalisera de lämpligaste reservoarerna till den nya energikombinationen.