Flytande solceller kan täcka halva världens elbehov

Vattenkraftverk har en enorm oanvänd potential: Utrymme. Flytande solceller på kraftverkens stora vattenreservoarer kan leverera el till halva världen.

Vattenkraftverk har en enorm oanvänd potential: Utrymme. Flytande solceller på kraftverkens stora vattenreservoarer kan leverera el till halva världen.

Ciel & Terre

Om världens befintliga vattenkraftverk uppgraderas med solceller, så kan hälften av den globala elförbrukningen täckas av hållbar energi.

Det är slutsatsen i en studie från amerikanska energidepartementets laboratorium för hållbar energi (NREL).

Vattenkraft utgör redan ungefär hälften av den hållbara energiförsörjningen i Europa, men enligt NREL finns det trots det kvar en stor oanvänd potential.

🎬 Se testsolcellerna flyta i Portugal

Infrastrukturen är redan på plats

De flesta vattenkraftverk alstrar el med hjälp av turbiner, som är installerade i dammbyggnader. Dammarna fördämmer floder och skapar på sätt nya vattenreservoarer med stora, outnyttjade ytor.

NREL:s idé är enkel och elegant: Att installera stora flytande solcellsanläggningar i de lediga vattenreservoarerna och förbind dem med vattenkraftverkens befintliga infrastruktur. Vattenkraftverken är nämligen redan utrustad med transformatorstationer, som kan öka elens spänning innan den skickas vidare ut i elnätets högspänningsledningar.

Enligt NREL ska sol-/vattenkrafthybriderna kunna generera upp emot 10 600 terawattimmar el om året förutom den energi som vattenkraftverken redan alstrar.

För att sätta den siffran i perspektiv, så låg hela världens totala efterfrågan på energi under 2018 på 22 300 terawattimmar. Hybridkraftverken kan med andra ord täcka knappt hälften av världens elförbrukning.

380 000 lämpliga reservoarer i världen

Sol-/vattenkrafthybriden finns i dag på flera platser i världen. Bland annat i form av ett experimentellt projekt vid en dammbyggnad på Rabagãofloden i Portugal, där 840 flytande solpaneler täcker nästan 2500 kvadratmeter av reservoarens vattenspegel. Företaget bakom experimentet planerar redan att expandera projektet genom att installera ytterligare 11 000 flytande solceller längre söderut i Portugal vid vattenkraftverket Alqueva.

Men man är långt ifrån att infria den fulla potentialen. Enligt NREL:s analys finns det nästan 380 000 liknande vattenkraftsreservoarer i världen, som lämpar sig för en solcellsinstallation.

Enligt forskarna ska siffran betraktas som ett översta tak och inte en exakt bild av hur många sol-/vattenkrafthybrider som vår energimarknad kan driva effektivt.

Nästa steg på vägen blir att analysera de portugisiska försöken innan forskarna – visa av erfarenheten – kan börja lokalisera de lämpligaste reservoarerna till den nya energikombinationen.