Viadukter alstrar ström

Solar Wind

Solar Wind är ett mycket annorlunda försök att bygga in vindkraftverk i befintliga byggnader. Idén kommer från tre italienska arkitekter och går ut på att placera flera vindkraftverk mellan bropelarna på de viadukter som till exempel södra Italien är rikt på.

Enligt arkitekterna bakom planen kan en genomsnittlig bro producera cirka 40000 megawattimmar elektricitet årligen.

Männen bakom idén föreslår dessutom att bron även skall förses med solceller, som kan producera ytterligare 11000 megawattimmar.